Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Gnosjö. Låt den personliga assistansen vara kvar i kommunal regi

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Genom att lägga ut den kommunala assistansen på privat utförare kommer kommunen på detta sätt både svika de brukare som valt Gnosjö kommun och samtidigt svika en personalgrupp i vår kommun som kommer att få avsevärt sämre löne- och anställningsvillkor” skriver Bo Ramnemo. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix/TT

Annons

Gnosjö kommun överväger nu att lägga ut den kommunala personliga assistansen på privat utförare. Den främsta orsaken till detta är att kommunen på detta sätt sparar pengar. Man hävdar att det också handlar om bättre kvalitet och hänvisar till en undersökning som gjorts av Handelshögskolan i Göteborg. Författaren till denna undersökning hävdar dock själv att skillnaden är liten och att underlaget också är litet varför man måste tolka resultatet med stor försiktighet.

När någon blivit beviljad personlig assistans har man rätt att välja vilken anordnare som ska sköta assistansen: kommunen, privata bolag, kooperativ eller anställa assistenter själva. De personer som idag valt Gnosjö kommun som anordnare har gjort detta för att de gjort ett medvetet val och känner sig trygga med denna lösning. Skulle nu Gnosjö kommun låta en privat utförare sköta assistansen kör man över brukarna och valfriheten sätts då ur spel. Brukarna har också varit delaktiga i vilken personal som ska ge dem stöd. Skulle assistansen gå över till ett privat bolag finns det en stor risk att assistenterna inte vill följa med till den nya anordnaren då de kommer att få lägre lön och sämre anställningsvillkor. Detta drabbar då brukarna.

Annons

Annons

Kommuner som valt att lägga sin assistans på privat utförare brukar betala en timkostnad till den nya anordnaren, vilken ofta följer det schablonbelopp som Försäkringskassan betalar ut för utförd assistans (2020: 304:30/tim). Den största delen av denna assistansersättning ska täcka kostnader för löner, men även kostnader för utbildning, arbetsledning, administration och material (till exempel handsprit, plasthandskar med mera). Det är alltså inom dessa områden den privata anordnaren måste spara in kostnader för att kunna utföra assistansen billigare än kommunen och ändå gå med vinst.

I mitt tidigare arbete som chef för personlig assistans i två olika kommuner har jag kommit i kontakt med många personer som tidigare arbetat som personliga assistenter i privata bolag och som velat börja i kommunen istället. De har berättat om lägre löner hos de privata utförarna, och detta gäller inte bara timlönen utan också till exempel OB-tillägg och jourersättning med mera (det senare hälften av vad kommunen ersätter). Anställningsformen är också ofta en mer otrygg timanställning och flera assistenter i den privata assistansen vittnar om många delade turer. De privata utförarna har också oftast ett minimum av arbetsledning och få arbetsplatsträffar, vilket drabbar personalen och i sista änden även brukarna.

Genom att lägga ut den kommunala assistansen på privat utförare kommer kommunen på detta sätt både svika de brukare som valt Gnosjö kommun och samtidigt svika en personalgrupp i vår kommun som kommer att få avsevärt sämre löne- och anställningsvillkor.

Bo Ramnemo

Annons

Annons

Till toppen av sidan