Annons

Annons

Annons

Insändare
Hasses läkare har inte varit i föreningen med riktlinjerna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det är med bestörtning som man i media kan läsa om det bemötande som Hasse Pettersson blivit drabbad av, missförhållanden som jag beskrev i en till antal sidor mycket omfattande motion inom Landstinget redan 2010, missförhållanden som också har beskrivits av patientorganisationen ProLiv. Hasse Pettersson blev nämligen hos sin läkare nekad att ta ett PSA prov och jag citerar. ”Jag blev nekad att ta ett PSA prov. Man litar ju på att en läkare som säger att det är lugnt. Samtidigt tycker jag att det är oseriöst att säga nej när man verkligen begär att få göra ett prov, säger Hasse Pettersson. Efter viss påtryckning fick så småningom Hasse Pettersson vid ett senare tillfälle utföra ett PSA-prov.

Annons

För att underlätta tillbakagången till sexlivet ordinerades Hasse Pettersson läkemedlet Cialis. Detta läkemedel och andra liknande läkemedel klassades efter prövning i allra högsta juridiska instans att ej ingå i läkemedelsförmånen och Hasse Petterson anger att kostnaden kan vara uppemot 25.000 kronor under en två-årsperiod. Verkningstiden för detta preparat är cirka 36 timmar och ett alternativ är Sidenfanil (Viagrafamiljen) som har en verkningstid på 4 timmar.

Annons

Gällande allmän screening för prostatacancer så har Socialstyrelsen genom åren gett ut vinklad information om förhållandet i andra länder och i olika sammanhang angivet att allmän screening inte förekommer trots att det i USA, Österrike och vissa delar av Östeuropa har varit vanligt förekommande.

I Sverige utförs dock inte tester regelbundet till skillnad mot mammografi vilket har ifrågasatts av många urologer. PSA tester i Sverige erbjuds således inte rutinmässigt. Ett antal motioner med önskemål om allmän screening har genom åren behandlats i den svenska riksdagen och en av dessa hade benämningen Pappografi syftande till att det finns mammografi för kvinnor. I Sverige är det patienten som själv skall avgöra om han vill utföra ett PSA test. Enligt riktlinjerna skall då läkaren först ha redogjort om fördelar och nackdelar med ett PSA prov, bland annat kan förhöjda värden skapa oro och de förhöjda värdena har inte alltid ett samband med prostatacancer utan kan bero på en så kallad godartad prostataförstoring eller infektion. Läkarens beteende gällande Hasse Petterssons uppkomna situation har inte varit i förening med Socialstyrelsens riktlinjer ett förhållningssätt som patientföreningen ProLiv fortfarande anser utgöra ett problem.

Annons

Gällande förhöjda värden beroende på att prostatakörteln växt sig för stor så kan mannen drabbas av en så kalla urinstämma, ett totalt stopp och då utförs en så kallad TURP, en hyvling av prostatakörteln. Mediciner finns i förebyggande syfte, exempel Xatral som verkar muskelavslappande samt Finasterid som minskar prostatakörtelns storlek. Finasterid är dock till nackdel för mannens sexuella förmåga och därför skrivs ofta ut mediciner som då skall förbättra den sexuella förmågan.

Annons

PSA-tester, frekvens har ett stort samband med olika socialgrupper och de är de välutbildade, välinformerade männen som i första hand utför PSA-tester och som i mindre utsträckning avlider. För när prostatacancer har spridit sig utanför prostatakörteln så finns ingen livräddande behandling, endast livsuppehållande behandlingar som kostar samhället enorma belopp. Prostatacancer är en cancerform som har ett mycket långdraget förlopp och är därför en mycket dyrbar sjukdom. Om det i Sverige hade funnits utförliga cost-benefit analyser så skulle man till visshet gränsande till sannolikhet komma fram till att allmän screening som prevention skulle innebära mycket stora inbesparingar sett ur ett totalkostnadsperspektiv. Vissa bedömare anser att sjukvården efter Com Hem reformen representerar en matrisorganisation, dubbelt huvudmannaskap och som kännetecknas av stuprör i stället för hängrännor sett ur ett organisationsperspektiv. Många urologer anser dessutom att det är minst lika befogat att utföra generella PSA-tester för män som mammografi för kvinnor. Men det är ju Socialstyrelsens riktlinjer som gäller.

Urban Persson, Nässjö

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan