Annons

Annons

Annons

Nya skolan stängs efter nytt mögelangrepp: ”Man får ju en liten klump i magen”

Text

Mögelskadade skolor tycks vara ett problem som hemsöker Vaggeryds kommun.

Relativt nya Fenix 2 har renoverats, men det räcker inte.

Nu stängs byggnaden helt.

Mars 2010: Nya, moderna, Fenix 2 byggs till en kostnad av minst 50 miljoner kronor. Men den plastfilm som skulle ha skyddat trävirket i konstruktionen sätts, enligt fastighetschef Isaksson, inte på plats.

Gymnasiets nyaste byggnad, Fenix 2, var tänkt som lite av en vacker front mot yttervärlden. Multihall med teaterscen och gympahall, gym och ändamålsenliga lokaler för såväl musik som verkstadsutbildning är en del av det som har erbjudits. Dessutom är den byggd i cirkel på ett arkitektoniskt spännande sätt, som kan jämföras med Apples högkvarter utanför San Francisco.

Men…

Skrytbygget fick en dålig start, där betongen inte tilläts torka innan plastmattorna lades på plats, med illamående och irriterade ögon som följd. Musikutbildningen har fått flytta på grund av otillräcklig ljudisolering och skivor på fasaden har blivit skeva vilket har gjort att vatten läckt in.

Annons

Annons

I ett filmklipp från februari 2015 påtalar skolans skyddsombud, Rolf Claesson‚ flera av problemen.

Inbäddat innehåll

Förberedde elevflytt

Senast i mars kunde vi berätta att teorisalarna i den södra delen av byggnaden drabbats av inträngande regnvatten. Det har påverkat såväl ytter- som innervägg, vilket har skapat en miljö för svampangrepp. En del har upplevt problem av detta, medan andra tycks ha klarat sig. Provtagning inleddes samtidigt som skolan förberedde sig på att flytta elever:

– Som lite tur i oturen kom ju coronaåtgärderna, med fjärrundervisning i gymnasier och högskolor, vilket gör att vi just nu inte har behov av de teoretiska lokalerna. De praktiska momenten som vi inte kunnat göra på företag, har genomförts i små grupper på skolan – det som kvarstår får vi försöka lösa med hjälp av våra samarbetsföretag alternativt skjuta på till hösten för årskurserna 1–2, berättar barn- och utbildningschef Per-Erik Lorentzon.

Beslutet att stänga skolan togs av skolledningen i samråd med fackliga företrädare. Därmed stoppas den verksamhet som ändå har fortsatt i Fenix 2 sedan coronastängningen den 17 mars.

Vad visade proverna då? De som den 5 maj redovisades vid ett styrgruppsmöte?

– De visar att det saknas så kallade diffusionsspärrar, plastfilm som borde ha funnits på plats för att stoppa inträngande vatten. Det har i sin tur lett till mögelangrepp i konstruktionens organiska delar – träkonstruktionen, berättar fastighetschef Torbjörn Isaksson.

Annons

Annons

Platschefen vid Mejerietbygget, Martin Johansson, i samtal med kommunens fastighetschef Torbjörn Isaksson.

Träet måste bytas

Vad händer nu?

– Allt organiskt material måste bytas, träet som sitter mellan betongen måste bytas ut.

Kommer det att kunna göras i tid till terminsstart i höst?

– Nej, det tror jag inte. Här handlar det om stora pengar och vi har en dialog med byggentreprenören om vems ansvar det är. Vi anser att det är allvarliga brister i och med att ritningarna inte har följts, dessutom hamnar det inom 10-års-garantin för byggfel.

Fastighetschefen befarar att ärendet kommer att dra ut på tiden eftersom kommunens eller entreprenörens försäkringsbolag lär bli inblandade. Förutsatt att undervisningen, med avseende på smittorisk, kommer igång till hösten kommer eleverna att erbjudas ersättningslokaler.

– Kulturskolans elever är för tillfället i Fenix 1, Skillingehus eller Svenska kyrkan i Vaggeryd beroende på vilken verksamhet det rör sig om. För de praktiska moment som gymnasieprogrammen, el och energi, bygg och anläggning samt industri, genomför i byggnaden är det ännu oklart, säger Lorentzon.

Det är samma entreprenör som har anlitats för 167-miljonerkronorsbygget Mejeriet i Skillingaryd. Tankar om det?

– Man får ju en liten klump i magen. Men där har vi varit med löpande och kontrollerat olika moment – det var mer av egenkontroll när när Fenix 2 byggdes, säger Torbjörn Isaksson.

Fenix 2 är inte den enda skolan i Vaggeryds kommun som har drabbats av mögel. Vi har tidigare berättat om Östra skolan som renoverades och fick upprepade problem. Det slutade med att den stängdes för gott.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan