Annons

Annons

Annons

Insändare
Invandring. Moderater – glaset är faktiskt mer än halvfullt!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik

till Malin Wengholm (M), Dan Sylvebo (M), Carina Bardh (M) och Henrik Jansson (M) i Värnamo Nyheter den 27 april 2020.

I en insändare i Värnamo Nyheter skrev nyligen fyra ledande moderater i region och kommun ett inlägg under rubriken: Sverige behöver en stram invandringspolitik. Vi kan bortse från sedvanliga högerretoriken som sedan följer och istället helt enkelt konstatera att slutsatsen är i grunden felaktig. Den är också förvånande med tanke på att författarna är ledande politiker och arbetsgivare i organisationer med tusentals anställda som är av annat ursprung än svenskt. Vi kan inte låta bli att undra hur dessa anställda känner inför sina arbetsgivares och företrädares åsikter och uppenbara syn på dem?

Annons

Ett lands välstånd har sedan nationalstatens tillkomst i allra högsta grad varit starkt beroende av dess förmåga att locka till sig företagsamma, arbetsamma och energiska människor som drivits av stark längtan av att skapa sig ett bättre liv och detta gäller även Sverige.

Annons

Det finns ett antal faktabaserade insikter som driver vår syn på invandringen till Sverige.

1. Historisk sett skulle det välstånd vi ofta säger oss värna, varit betydligt lägre om det inte var för alla de invandrare som genom tiderna kommit med idéer, andra erfarenheter och sist men inte minst en intensiv vilja och kraft att arbeta för att få det bättre och därigenom också bidra till vårt samhällsbygge. Om vi vänder på perspektivet kan vi ju tänka på de 1,5 miljoner svenskar som utvandrade till USA för att undgå nöd och elände, varav många kom från Småland.

2. I nutid kan vi göra tankeexperimentet att alla utrikesfödda lämnade Sverige.

Redan i morgon skulle vårt samhälle kort och gott tvärnita, vår sjukvård skulle omedelbart överlastas, vårdköerna mångdubblas och vi skulle vara tvungna att flytta hem våra gamla föräldrar till oss själva. Våra industrier skulle gå på knäna och våra exportinkomster skulle sjunka katastrofalt. Dessutom skulle vårt samhälle bli oerhört fattigt rent kulturellt.

3. Beträffande framtiden så ser den ganska blek ut om vi inte blir bättre på att locka till oss fler invandrare och dessutom blir avsevärt bättre på att snabbt låta dem komma in i samhället och göra det de kom hit för: bygga sig en trygg och produktiv framtid. Enligt en nyligen publicerad rapport från Arbetsförmedlingen behöver Sverige en halv miljon fler sysselsatta till år 2030, annars riskeras välfärden. För att klara behoven krävs en invandring på 30 000-60 000 personer per år. Den stora kullen av 40-talister fyller från och med i år 80 och kommer att ställa höga och rättfärdiga krav på vård och omsorg.

Annons

Annons

Så om vi återgår till vad Centerpartiets slutsatser kring invandringen är och hur de sammanfaller med många andras så kan dessa sammanfattas så här.

• Invandringen är inte bara av godo - den är rentav livsviktig för Sverige.

• Det är inte invandringen det är fel på - det är vår (o)förmåga att dra nytta av den.

• Vi har allt att vinna på ett öppnare förhållningssätt gentemot invandringen.

• Vi måste bli tydligare med både de krav som ställs och de rättigheter som medföljer.

Med detta sagt måste vi som politiker fokusera på hur vi skall förhindra utanförskapet och istället frigöra den stora potential som invandrarna har och vi vill därför uppmana våra Allianskollegor att en gång för alla släppa problemorienteringen, lyfta blicken och istället tillsammans med oss fokusera på hur vi ska ta vara på den kraft och de möjligheter som finns hos de individer som ofta genom stora personliga uppoffringar och risker sökt sig till Sverige. Vi är nämligen övertygade om att det land som blir bäst på att ta vara på de möjligheter invandringen ger också kommer att trygga sin egen framtid.

Per Eriksson, ordförande Centerpartiet Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan