Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2021

Flera har avlidit i covid-19

Enligt Magnus Trofast, verksamhetsansvarig för operation- och intensivvårdsavdelningen, finns det fortfarande resurser för att ta emot fler svårt sjuka i covid.

Annons

Negativt: Flera äldre inom särskilt boende har avlidit i covid-19.

Positivt: Smittan är fortfarande begränsad till ett boende.

Den 15 april konstaterades det första fallet av covid-19 på ett särskilt boende i Värnamo kommun. Måndagen den 20 april blev det känt att det nu var sju personer och att de var boende på Linneberg.

Så hur är läget den 29 april, det vill säga två veckor efter det första fallet konstaterades?

Flera avlidna

Enligt omsorgschefen Ulrika Gustafsson har man i nuläget elva konstaterat smittade inom äldreomsorgen och de är lokaliserade till samma äldreboende som tidigare. Dessvärre har tre personer avlidit i sviterna av covid-19 sedan det första fallet upptäcktes för två veckor sedan.

Annons

Annons

Många undrar kring provtagning av personal och det görs enligt Ulrika Gustafsson, men det handlar inte om någon generell provtagning på grund av att provtagningskapaciteten är begränsad.

”Det är ansvarig chef som bedömer om medarbetare ska provtas, och bokar tid för detta på någon av de tre provtagningslokaler som finns i länet”, skriver Ulrika Gustafsson i ett mejl till tidningen.

Under kontroll

För att man ska bli aktuell för provtagning krävs bland annat att enheten där personen jobbar har stora bemanningsproblem på grund av sjukfrånvaro, den som ska lämna prov är på bättringsvägen och har endast lindriga symtom och är nödvändig för verksamheten de närmaste dygnen.

Situationen på intensivvårdsavdelningen, iva, på Värnamo sjukhus är fortsatt under kontroll enligt Magnus Trofast som är verksamhetschef. Det finns fortfarande kapacitet för att ta emot patienter och man är förberedda för att kunna öka antalet platser om behov skulle uppstå.

Annons

Annons

Till toppen av sidan