Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2021

Här är bibliotekarierna lyssnande medmänniskor

Bibliotekarie Cecilia Lindgren och biblioteksutvecklare Josefin Börjesson är två av dem som har gått räddningstjänstens snabbutbildning och erbjuder sig att vara lyssnande medmänniskor.

Annons

Coronakrisen kan bidra till ökad oro och isolering. Nu erbjuder sig därför personal på biblioteket i Gnosjö att vara lyssnande medmänniskor, som man kan vända sig till om man har behov av att prata, oavsett om det handlar om oro för pandemin eller annat.

– Vi är inga terapeuter, men vi är medmänniskor som kan lyssna, säger bibliotekarien Cecilia Lindgren.

För en tid sedan gick några ur personalen på Gnosjö bibliotek en snabbutbildning via räddningstjänsten i hur man kan möta människor med oro eller psykisk ohälsa. Under bibliotekets bemannade öppettider finns de på plats för att vara lyssnande medmänniskor.

Även om psykisk ohälsa inte bara är något som finns under pandemier och andra kriser i samhället så blev frågan särskilt aktuell i samband med coronakrisen, berättar bibliotekschef Kristina Gernes:

– Det här var något som räddningstjänsten tog fram. Man vet att i tider av kris är det många som får psykisk ohälsa och man tog fram en kort kurs för att kunna möta personer som hamnar i den situationen, säger hon.

Existentiella och praktiska frågor

Bibliotekschefen lyfter fram att bibliotekspersonal alltid möter många människor, i olika livssituationer:

Annons

– Både i coronatider och annars kommer många till biblioteket för det sociala. En del är ensamma och för vissa är kanske bibliotekspersonalen den enda de pratar med i dag. Därför kändes det skönt att ge medarbetarna lite mer "kött på benen".

Annons

Har ni fått mycket frågor som har med corona att göra?

– I början var det mycket frågor om vad som händer och vart vi är på väg, som "vad ska hända med min familj?" och "kommer landet stänga ner?", säger hon och fortsätter:

– Myndighetsinformationen har varit väldigt tydligt, så nu har frågorna fått en lite annan karaktär. Man frågar om lokala hjälpinsatser, hur man kan få hjälp att handla om man inte kan ta sig ut. Under tiden har det också blivit frågor som "vad innebär de här restriktionerna för mig?", "hur ska jag förhålla mig till det?" och "hur länge kommer det pågå?". Det är många existentiella frågor, men också praktiska frågor kring digitala tjänster, nu när många institutioner har stängt ner.

Inga terapeuter

Nu har alltså personal på biblioteket fått mer kunskap kring psykisk ohälsa och suicidprevention. Samtidigt betonar Kristina Gernes att ingen av dem är utbildad terapeut, kurator eller psykolog:

– De är lyssnande medmänniskor. Det handlar mycket om att bli sedd, säger hon och berättar också att de kan tipsa om var och hur man kan få mer hjälp.

Från Gnosjö bibliotek var det Cecilia Lindgren, Josefin Börjesson och Bodil Vestlund som gick utbildningen. Bibliotekarie Cecilia Lindgren lyfter fram att även små handlingar kan ha stor betydelse:

Annons

– Det kan handla om att säga ”hej” och att säga ”ha en trevlig dag” när man går. Vi är inga terapeuter, men vi är medmänniskor som kan lyssna, säger hon

Annons

"Kan hjälpas åt"

Hon konstaterar också att coronapandemin kan göra att personer som redan mår dåligt kan må ännu sämre:

– Det kan kännas ännu mer tufft nu. Man kanske har mått dåligt tidigare och så kom detta med corona.

Samtidigt berättar hon att personalen på biblioteket även kan tipsa om annan hjälp om det skulle behövas, men också tipsa om hemsidor och böcker som kan vara till hjälp.

– Vi kan hjälpas åt att hitta någon att höra av sig till.

Annons

Annons

Till toppen av sidan