Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Vården. Applåder är fint men sätter inte bröd på bordet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Vi, Liberala Kvinnor, menar att det är ett absolut krav att sjukvårdshuvudmännen börjar sätta löner på ett sådant sätt att det för alla medarbetare lönar sig att vidareutbilda sig, att ta ansvar och bidra med erfarenheter från en lång karriär”. Foto: TT

Riktiga löner, bra karriärvägar och en bättre arbetsmiljö är det som kan få fler att söka sig till vården, skriver företrädare för Liberala Kvinnor.

Just nu är det hausse i uppskattning för alla hjältar som jobbar inom vården. Det är verkligen på tiden och mycket välförtjänt. De sjuksköterskor och undersköterskor som sliter i otympliga och tunga skyddskläder under långa pass i den absoluta frontlinjen mot coronaviruset förtjänar varje applåd och varje sång som riktas till dem.

Vi vet att sångerna och applåderna uppskattas av vårdens personal. De gör dock ingen påtaglig eller långvarig skillnad i dessa yrkesgruppers vardag. De får inte fler att söka sig till vården. Det gör däremot riktiga löner, bra karriärvägar och en bättre arbetsmiljö.

Annons

Annons

Regioner och landsting har historiskt varit dåliga på att belöna sina duktiga medarbetare. Det har resulterat i låga löner och små möjligheter till karriär. Framför allt gäller detta yrken som traditionellt är kvinnodominerade, som undersköterskor och sjuksköterskor. Att förändra denna situation är en viktig jämställdhetsfråga.

Liberalerna har i januariavtalet fått igenom mycket liberal politik och drivit hårt för viktiga reformer för vårdpersonal som till exempel möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen lön, en satsning på bättre villkor och karriärtjänster. Det är riktigt bra men det behövs mer.

Vi, Liberala Kvinnor, menar att det är ett absolut krav att sjukvårdshuvudmännen börjar sätta löner på ett sådant sätt att det för alla medarbetare lönar sig att vidareutbilda sig, att ta ansvar och bidra med erfarenheter från en lång karriär.

När dagens akuta situation lagt sig, är det hög tid att sjösätta dessa punkter:

• Lönebildningen ska utformas så att det lönar sig för enskilda medarbetare att vidareutbilda sig, ta ansvar och bidra med erfarenheter från en lång karriär med en statlig pott för specialistsjuksköterskor, liknande den för förstelärare.

• Höj brytpunkten för statlig skatt – det ger många samhällskritiska kvinnodominerade yrken mer pengar kvar i plånboken.

• Varje sjukhus ska utveckla kompetenstrappor eller andra modeller för att tydliggöra vårdpersonalens karriärvägar.

• Ett recertifieringssystem bör införas med innebörden att fortbildning är en förutsättning för att få behålla sin legitimation. I ett sådant system bör arbetsgivarna vara skyldiga att ge tillräckliga förutsättningar för fortbildning.

Annons

• Vård- och omsorgsprogrammet ska göras om till en nationellt sammanhållen utbildning som svarar mot Socialstyrelsens kompetenskrav på undersköterskor och bör utformas för att svara mot verksamhetskrav på kvalitet och patientsäkerhet.

Annons

När dessa förslag genomförs skapas bättre villkor för dem som redan befinner sig i yrkesgrupperna. Då ökar också intresset från fler att söka sig till dessa yrken, vars betydelse vi nu får dagliga kvitton på.

Som liberalfeminister nöjer vi oss inte med klappar på axeln. Kompetens, engagemang, erfarenhet och ansvarstagande måste synas i lönekuvertet, även för kvinnor! Vi vill på detta sätt visa på hur det värde som applåderna och sångerna uttrycker bör omsättas i verkliga förändringar i vardagen för landets sjuksköterskor och undersköterskor. Inte minst vill vi påminna politiker med makt och befogenheter runt om i landets regioner att lyfta dessa ytterst samhällskritiska yrkesgrupper. En klapp på axeln, applåder och sånger är trevligt, men cash is queen.

Jessica Johnson, ordförande Liberala Kvinnor Stockholms län

Cecilia Elving, förbundsordförande Liberala Kvinnor

Jennie Uller, ordförande Liberala Kvinnor Kalmar län

Jacqueline Tjällman, ordförande Liberala Kvinnor Skaraborg län

Helene Nilsson, ordförande Liberala Kvinnor Norrbottens län

Angela Rindehag Hafström, ordförande Liberala Kvinnor Jönköpings län

Jessica Hellström, ordförande Liberala Kvinnor Dalarnas län

Annons

Helen Wretling, ordförande Liberala Kvinnor Sörmlands län

Sofia Norlin, ordförande Liberala Kvinnor Östergötlands län

Katarina Zeste, ordförande Liberala Kvinnor Uppsala län

Karin Poulsen, ordförande Liberala Kvinnor Älvsborg-Bohuslän

Bim Grahn, ordförande Liberala Kvinnor Västerbottens län

Susanne Bäckman, ordförande Liberala Kvinnor Skåne län

Charlotta Backman, ordförande Liberala Kvinnor Gävleborgs län

Cecilia Hällstrand, ordförande Liberala Kvinnor Göteborgsområdet

Ingrid Thyberg, ordförande Liberala Kvinnor Västernorrland

Jeanette Nilsson, ordförande Liberala Kvinnor Örebro län

Annons

Annons

Till toppen av sidan