Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Politik. De små marginalernas politik har förvärrat krisen i länet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Under lång tid har Vänsterpartiet varnat för konsekvenserna av den kortsiktiga, näringslivsinspirerade ”just-in-time”-politik, som staten, regionerna och kommunerna fört inom vård-och omsorgssektorn under flera mandatperioder. I Region Jönköpings län har detta bland annat tagit sig uttryck i en dramatisk minskning av antal vårdplatser, vilket i sin tur lett till sämre arbetsmiljö och allt mera trängda medarbetare, som väljer att sluta, gå till kommunernas hemsjukvård eller att låta sig rekryteras till bemanningsföretag.

Vi har bjudit motstånd så gott vi kunnat, ställt motioner med förslag om utredningar av centraliseringens konsekvenser, föreslagit att en generalplan ska upprättas för hela regionens sjukvård där det specificeras vilken miniminivå som ska gälla för bemanning inom olika verksamheter med mera. Inte minst har vi lagt finansierade budgetförslag där ökad grundbemanning ingår som en central del.

Annons

Annons

När vi besökt olika sjukhus i länet har vi gång på gång fått höra verksamhetsnära chefer och fackrepresentanter tala om vikten av att det finns ”luft i systemet”, en marginal som gör det möjligt att möta oväntade situationer och kriser, en rimlig, generös grundbemanning som står rycken när det oväntade sker.

Och nu har det skett, nu är vi där. Corona-pandemin skördar otaliga offer. Politiker och experter träter om vilken strategi som är den rätta. Vi är många som är rädda för vad detta ska ta vägen. Ingen kan med absolut säkerhet säga vad som är rätt eller fel. Inte heller vi i Vänsterpartiet. Dock måste lärdomar dras och de politiska partier som struntat i att lyssna på varningssignalerna måste så småningom ställas till svars.

Värnamo Nyheter rapporterar att mitt i Corona-krisen väljer nu regionen att dra in fyra ambulanser och utökar jourpassen i flera kommuner från 12 till 24 timmar. Beslutet om att tillfälligt flytta resurser från ambulansvården (intensivutrustning och personal) till avdelningar som behandlar Covid-19 patienter har tagits på tjänstemannanivå. Det utlovas att detta inte skall påverka prio-1 larm. Regionledningens beslut är logiskt eftersom vi i värsta fall beräknas behöva 60 intensivvårdsplatser för att klara enbart Covid-19-patienter. Vi har i normalt läge endast 16 IVA-platser. Så att resurser flyttas över temporärt är helt nödvändigt tyvärr och inget som vi kritiserar. Men hade vi behövt hamna här? Vad hade kunnat göras för att undvika en situation, där GGVV-invånare nu hoppas och ber för att det ska räcka med en ambulans stationerad i Värnamo för att klara flera samtidiga Prio 1-larm i våra respektive kommuner?

Annons

Annons

I fem år har vi i Vänsterparitet med näbbar och klor kämpat mot nedskärningar av vårdplatser och nu har vi facit. Platserna behövdes då som nu, i kris såväl som vid beredskap i normalläge. Under dessa år har ambulansvården inte fått det tillskott av resurser som krävs för att bedriva en optimal ambulansverksamhet. I samband med att ambulansverksamheten blev en länsorganisation fanns en chans att tillföra tillräckliga medel för att kompensera ekonomiska underskott och resursbrist. Så skedde tyvärr inte, trots protester från fackliga organisationer och även från vår sida.

Inte nog med detta. Så sent som under valrörelsen 2018 framfördes i debatten, bland annat från moderathåll, allvarligt menade förslag om att dra ännu mer på vården, inte minst på Värnamo sjukhus (vilket skulle ha påverkat hela GGVV, inte bara Värnamo). Även efter valet 2018 och med enfrågepartiet BA (Bevara Akutsjukhusen) vid styret har vi sett felprioriteringar och försämringar i den regionala vården på bekostnad av bland annat beredskap inom den regionala vården. Tyvärr har BA blivit allt tystare under sin tid vid makten och framstår idag som ett ordinärt allmänborgerligt parti.

Omallokeringen av ambulanspersonal är nödvändig just nu men den hade kunnat undvikas om vården inte hade styrts av en oansvarig agenda och kortsiktiga, ständigt pågående, ”effektiviseringar”, där beröm för överskott i budgeten är viktigare än personalens hälsa. Hade vi fått delta i styret av Region Jönköpings län är chanserna goda för att vi skulle ha haft bättre beredskap, högre kapacitet och rimlig grundbemanning. Då hade vi inte behövt röra ambulansvården och vår personal hade inte heller behövt få 24-timmarspass.

När Corona-stormen bedarrat måste regionen se över sin vårdpolitik!

Vänsterpartiet Värnamo, Vänsterpartiet Gnosjö, Vänsterpartiet Vaggeryd, Vänsterpartiet Gislaved, Bengt-Ove Regionfullmäktige ledamot och ersättare i Nämnd för folkhälsa och sjukvård (V)

Annons

Annons

Till toppen av sidan