Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Nämndemännens låga arvoden är en skamfläck

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Om inget görs åt nämndemännens arvode och arbetsförhållanden kommer rättskedjan, med rättvisa och oberoende domstolar, att påverkas allvarligt, skriver ordföranden för Nämndemännens riksförbund.

Arvoden och arbetsförhållanden måste upplevas som attraktiva för att kunna locka lämpliga personer, skriver artikelförfattaren.

Nämndemännens riksförbund (NRF) representerar ett stort antal av landets nämndemän. I 13 år har NRF idogt och utan större resultat försökt påverka regering och riksdag samt Domstolsverket att förbättra arbetsförhållanden och arvoden. I dag är arvodet 500 kronor brutto för en heldags tjänstgöring i domstolen. NRF kräver att arvodet snarast höjs till åtminstone 1 000 kronor per dag samt att arvodes- och ersättningsbestämmelserna ses över i sin helhet av en oberoende tillsatt utredare. I annat fall riskerar nämndemannasystemet att försämras och ytterst kan rättssäkerheten äventyras.

Annons

I andra jämförbara samhällsuppdrag är arvodena väsentligt högre. Nyligen kunde vi på nyheterna höra att finanspolitiska rådets årsarvode är 110 000 kronor och det klimatpolitiska rådets årsarvode är 50 000 kronor.

Annons

Den enskilda nämndemannen har ett mycket stort ansvar för att domen blir rättssäker och korrekt. Nämndemannens röst vid överläggning om exempelvis straff, påföljd, skadestånd och häktesbeslut väger lika tungt som juristdomarens.

Vidare riskerar nämndemän att bli utsatta för hot, hat och våld i sitt offentliga förtroendeuppdrag. På några få år har antalet incidenter ökat kraftigt. I visa fall har nämndemän avsagt sig uppdraget under pågående mandatperiod på grund av hot, hat och våld. Arbetsmiljön i domstolarna har på senare år hårdnat och arbetsbelastningen har ökat avsevärt.

Regelbundet får NRF signaler från enskilda nämndemän och lokalföreningar om att de anser sig vara kraftigt underbetalda och överväger sluta i uppdraget. Särskilt nämndemän som är yrkesarbetande eller egenföretagare är svåra att rekrytera och behålla.

Arvoden och arbetsförhållanden måste upplevas som attraktiva för att kunna locka lämpliga personer och i övrigt höja statusen på uppdraget som nämndeman.

Ingen som helst tvekan råder om att rättsväsendet är beroende av att människor med rätt bakgrund söker sig till uppdraget som nämndeman.

En väl fungerande och sammansatt nämndemannakår ligger i hela samhällets intresse. Kåren bör så långt det är möjligt spegla samhällets sammansättning avseende kön, ålder, yrkesbakgrund, etnicitet och annat.

Annons

Annons

NRF:s slutsats är att rättvisa och väl avvägda arvodesnivåer är en viktig förutsättning för att kunna rekrytera och behålla kompetenta och lämpliga nämndemän till landets domstolar.

NRF har under mer än 10 år påtalat denna orättvisa arvodesnivå. Regeringen har tyvärr inte gjort samma bedömning, vilket NRF finner anmärkningsvärt, särskilt som att diskussionen under det senaste året till stor del handlat om att rättspolitiken är ett prioriterat område och att hela rättskedjan skall stärkas.

NRF bedömer att föreslagna åtgärder bör genomföras skyndsamt. Annars är risken att rättskedjan, med rättvisa och oberoende domstolar, allvarligt kommer att påverkas negativt.

Än finns det tid att åtgärda denna skamfläck för det svenska rättssystemet.

Linda von Beetzen

förbundsordförande Nämndemännens riksförbund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan