Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatthungrigt fullmäktigemöte i Vaggeryd

Drygt hälften så många ledamöter som vanligt, inga ersättare på plats och ingen publik gjorde att det blev både kalt och kallt i Vaggeryds centrumlokal.

Annons

För att minska smittspridningen hade antalet ledamöter minskats, samtidigt som politiskt kontroversiella frågor tagits bort från dagordningen

Men det går ju att debattera länge – även i frågor som inte är uppenbart kontroversiella…

Att minska antalet ledamöter gjorde visserligen att tiden för voteringar minskade, vilket sparade ett antal minutrar. Men den halva delen fullmäktigepolitiker som var på plats var uppenbarligen den debatthungriga delen. Detta innebar i sin tur att mötet snabbt drog ut på tiden, vilket väl inte var syftet med att ta bort ideologiskt viktiga frågor?

Frågan som angav tonen för mötet var inte det faktum att barn- och utbildningsnämnden fick en tilläggsbudget på 7,3 miljoner kronor för att klara den ökning av elever som har skett under det senaste året. Pengarna togs från de tolv välfärdsmiljoner som fanns tillgängliga från regeringen.

Annons

Talarlistan fylldes på ständigt i punkt 13, ”Vårändringsbudget 2020 Vaggeryds kommun”.

Annons

Ville ha välfärd

Nej, frågan var istället vad man borde ha gjort med resten av de 4,7 miljoner kronor som återstod. Socialdemokraterna tycker att pengarna ska gå till bland annat öka nattbemanningen inom äldreomsorgen och till driften av kommunens idrottsplatser.

– Här blir det ju inget till välfärden, utan bara ett belopp för att kompensera för ett ökat antal barn i skolan. Vi tycker att alla pengarna från vårändringsbudgeten ska användas, säger Kenth Williamsson (S).

Från 5-klöverns sida vill man istället använda åtta av de tolv miljonerna. De pengar som inte går till skolan, 700 000 kronor, vill man använda till att minska kommunens lånebörda.

– Det här är ju som en löneökning. Bara för att man får lite mer pengar börjar man ju inte köpa en massa saker, menar Thomas Axelsson (KD).

Roger Ödebrink (S) var flitig att ställa sig i talarstolen.

Elisabeth Orellana-Bravo (V) och Annelie Borgström (S), står ni inte för nära?

Och hur är det med smittavståndet mellan Atcha Adinda (L) och Magnus Thelin (L)?

Nej, det är inte lätt att hålla avståndet när det är politiska konspirationer (?) på gång.

Annons

Annons

Flera voteringar

Meningen från 5-klöverns sida (M+C+KD+L+MP) är att en ökning av driftsbudgeten ställer till problem när det ska göras en budget för 2021 i och med att man inte kan vara säkra på att det kommer statliga pengar varje år.

Användningen av pengarna på det sätt som kommunstyrelsen föreslagits röstades slutligen igenom med siffrorna 15–8, där S, V och SD röstade emot.

I den här stilen fortsatte mötet med att diskutera och votera om texter och innebörder i reglementen och ägardirektiv.

Det som av ärendelistan att döma verkade som en het fråga, den om att upphäva beslutet att behålla den gamla delen i Götafors skola, blev just så. Även om det, som kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson noterade, säkerligen var många som var pigga på att ställa sig i talarstolen. Men det lär bli heta diskussioner framöver om vad som ska hända istället.

Något som inte alls diskuterades, åtminstone inte nu, var nyinkomna medborgarförslag:

I en skrivelse föreslås uppvaktning av 100-åringar – vilket kanske inte ligger i tiden, just nu. I ett annat förslag föreslås flaggning på kommunala flaggstänger på Smålands nationaldag. När den nu är, som mötesordföranden Robert Alkemark kommenterade. I ett tredje önskas subventionerad dagens lunch på kommunens restauranger. Samtliga förslag ska beredas av kommunstyrelsen.

Utöver tidigare borttagna ärenden röstades även antagandet av kommunens lovordade grönstrukturplan bort.

Annons

Annons

Till toppen av sidan