Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2021

Så förbereder Gnosjö för befarat pandemiutbrott

Det ska tas fram en pandemiplan, berättar samhällsutvecklare Stefan Larsson.

Annons

Arbetet fortsätter med att förbereda Gnosjö kommun att klara av utmaningar i samband med coronavirusets spridning. Bland annat försöker man få tag i mer skyddsutrustning till omsorgen.

Sedan mitten av mars har Gnosjö kommun bildat en krisstab, som träffas dagligen för att följa utvecklingen av spridningen av coronaviruset. På torsdagens fullmäktigemöte informerade samhällsutvecklare Stefan Larsson, som ansvarar för att leda och fördela stabens arbetsuppgifter, om "kommunens förberedelser inför befarat pandemiutbrott".

– Vi fick ett uppdrag att jobba med att samhällsviktiga verksamheter ska värnas, sårbara grupper ska skyddas och åtgärder och information ska följa de statliga myndigheternas rekommendationer, berättade han på mötet.

Pandemiplan ska tas fram

Staben har en lång rad uppgifter, varav den första uppgiften var att undersöka hur de olika förvaltningarna skulle klara av ett större personalbortfall.

Annons

– Vilken personal kan bli fri så att den kanske kan sättas in där det fattas personal? Det är ju också ett stort underlag till den pandemiplan som ska tas fram över hela kommunen, så att vi vet hur vi klarar oss i ett långt skede av den här sjukdomen, sa han också och berättade att man har samlat information till allmänheten på kommunens hemsida, samt på kommunens informationsskärmar, där man även kommer att lägga ut information på flera språk.

Annons

Sedan en tid tillbaka är det också besöksförbud på kommunens äldreboenden.

– Som anställda har vi också rese- och mötesrestriktioner.

Behov av mer skyddsutrusning

Inom omsorgen ser man dock, precis som på många andra platser i landet, ett behov av mer skyddsutrustning, vilket även bekräftas av kommundirektör Anna Engström:

– Tyvärr är det så här också. Vi har varit i kontakt med länsstyrelsen och regionen för att se om vi skulle kunna få mer skyddsutrustning från dem.

Dessutom tillverkas det nu skyddsvisir av overhead-blad i kommunen, berättar hon.

Det har ju sagts att Arbetsmiljöverket kanske inte godkänner sådana. Vad tänker ni kring det?

– Ja, precis, att de inte är CE-märkta, men som vi har förstått det har man frångått det nu och vi ser att det är viktigare att ha skyddsutrusning än att de är CE-märkta. Vi gör vad vi kan för att skydda vår personal.

Räcker skyddsutrusningen till i nuläget?

– Ja, i nuläget räcker den till, men vi behöver ha en beredskap och därför försöker vi få tag i mer utrustning.

Ska träffa samhällsföreningarna

Som en del i krisstabens arbete har det också bildats olika grupper, som ska arbeta med olika frågor som är aktuella på grund av coronapandemin.

Annons

– En grupp ska jobba med ekonomin på kort och lång sikt. Och vi har även en grupp som tillsammans med näringslivet kan ta sikte på och se vad som behöver göras för åtgärder för att värna om vårt näringsliv i största möjliga mån, sa Stefan Larsson på fullmäktigemötet.

Annons

Han berättade även att man samarbetar med de större hyresvärdarna och att det i trapphusen har satts upp information på olika språk om corona och hur man skyddar sig mot covid-19.

På måndag ska man dessutom träffa samhällsföreningarna, bland annat för att samtala om hur man når dem som inte har tillgång till internet.

– Vi vet ju att det finns många privata initiativ, kyrkor och föreningar som hjälper till med att handla åt folk och söka upp dem som kanske sitter isolerade och tillhör riskgrupperna. På måndag ska vi ha ett möte med dem (samhällsföreningarna, reds. anm.) för att se vad vi kan hjälpas åt med, hur vi når ut med information till alla.

Annons

Annons

Till toppen av sidan