Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2021

Antalet politiska ledamöter i nämnder begränsas tillfälligt

Så här kan det se ut under ett fullmäktigemöte i Vaggeryds kommun. På måndag kommer antalet ledamöter i lokalen att ha halverats.

Annons

För att minska smittorisken vid politiska möten minskas antalet ledamöter till nästan hälften. Redan på onsdag drabbas barn- och utbildningsnämnden, där sju ledamöter ersätter elva.

– Det här är en frivillig överenskommelse som samtliga partier har gått med på, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson.

En gång under varje mandatperiod ses det politiska systemet över av en parlamentarisk grupp. Efter kritik om att Vaggeryds kommuns politiker är bland de dyraste i landet, togs beslut om att minska antalet ledamöter i nämnderna med totalt åtta personer. Detta skedde i juni 2018, inför den mandatperiod som började den 1 januari 2019.

Sänkning av hälsoskäl

Drygt ett år senare är det alltså dags för en ännu mer drastisk sänkning, men inte av parlamentariska skäl, utan av hälsoskäl. Genom att i stort sett halvera det politiska startfältet ges utrymme till att bara sitta på varannan stol i möteslokalerna.

– Vi tog beslutet i form av en rekommendation till de politiska partierna vid senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter ringde jag runt till de olika partierna för att förankra beslutet – det viktiga var att behålla de politiska majoriteterna, säger Gert Jonsson.

Annons

Annons

När barn- och utbildningsnämnden sammanträder på onsdag kommer 5-klövern att ha ett majoritetsförhållande på 4–3 gentemot oppositionen (S+SD). En förutsättning för att detta skulle fungera var att Sverigedemokraterna, som normalt har två mandat, accepterade halveringen och att Socialdemokraterna bara får en minskning från tre till två ledamöter. Det förutsatte också att Liberalerna stod över till förmån för Miljöpartiet.

I Socialnämnden fungerar det i stort på samma sätt, men omvänt – till Liberalernas fördel.

41 ledamöter blir 23

Till fullmäktige på måndag skulle det normalt ha kommit 41 ledamöter plus ersättare. Här minskas det nu till 23, vilket är det minsta antal som krävs för att besluten ska bli giltiga.

– Det förutsätter att alla kommer, tolv från 5-klövern och elva från övriga oppositionen. Vi är också överens om att mötet ska hållas så kort som möjligt och att inte lyfta ideologiskt laddade frågor och ärenden som kan vänta, säger Gert Jonsson.

Så här ser ändringarna ut i kommunfullmäktige: Socialdemokraternas 11 ledamöter blir 6, Moderaternas 7 blir 3, Sverigedemokraternas 6 blir 3, Kristdemokraternas och Centerpartiets 5 var blir 3 var, Liberalernas 3 blir 2, Empartiets 2 blir 1 och Miljöpartiets och Vänsterns enda ledamöter blir kvar.

– Ytterligare en överenskommelse är att ersättare bara ska tjänstgöra när ordinarie inte är på plats. De här bestämmelserna ställer stora krav på att partierna kollar noga inför mötet så att alla kan komma, säger Gert Jonsson.

Annons

Annons

Kan tillhöra riskgrupperna

I kommunstyrelsen ska 13 ledamöter kokas ner till 7 på samma sätt. Där kommer ledamöterna och ersättare att kunna följa föredragningarna under förmiddagen via webb.

Flera av politikerna har passerat 70-strecket och befinner sig alltså i en riskgrupp, liksom eventuella multisjuka. De kan, om de vill och det är möjligt, välja att låta yngre/friskare kollegor ta över.

Åtgärden att krympa det politiska systemet görs för att dels minska smittspridningen, dels kunna ta viktiga beslut snabbare. Det förutsätter att ideologiskt viktiga frågor och frågor där det är viktigt med ett brett politiskt underlag, skjuts på framtiden.

Annons

Annons

Till toppen av sidan