Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

Rätten tänker om – 23 procent tillhör riskgrupp

Text

Riskerna för coronaviruset innebär att Jönköpings tingsrätt behöver omprioritera. En hel del rättegångar har redan skjutits upp och åklagare tillåts nu att genomföra förhandlingar via Skype-uppkopplingar.

Att äldre personer nu bör undvika sociala kontakter påverkar tingsrättens nämndemän där 23 procent av de tjänstgörande är över 70 år gamla.

Karin Nacke, lagman i Jönköpings tingsrätt, uppger att de behöver omprioritera en hel del i den nuvarande situationen med oron för coronaviruset. Hon räknar med att situationen kommer att bli än mer ansträngd.

Karin Nacke, lagman i Jönköpings tingsrätt och domstolens högst ansvarige chef, säger att de håller på och omorganiserar för att klara av arbetet under rådande omständigheter.

– Vi har inga bekräftade fall av coronasmitta med koppling till tingsrätten, men vi har behövt ställa in en del förhandlingar då det varit parter, ombud och vittnen som känt av vissa sjukdomssymptom. I nuläget är det främst i storstäderna och särskilt i Stockholmsområdet där situationen är mer ansträngd och där tingsrätterna har behövt prioritera ännu hårdare. Vi håller på och rustar oss för att situationen inom kort även kan bli likadan för vår del, säger Karin Nacke.

Annons

Annons

Prövas inom viss tid

För rättssäkerheten är det viktigt att de så kallade förtursmålen inte blir försenade. Som förtursmål räknas fall där det finns häktade personer samt om målet rör unga personer.

– Den som sitter frihetsberövad har alltid rätt att få saken prövad i domstol inom en viss tid. I det avseendet har jag förvissat mig om att vi även kan få hjälp med personal från andra närliggande tingsrätter om det skulle vara så att vi har allt för mycket personal som av alla olika anledningar inte kan vara på plats. Vi ska självklart även hjälpa andra domstolar om samma behov uppstår där, säger Karin Nacke.

Jönköpings tingsrätt vill att så många medarbetare som möjligt kan arbeta hemifrån.

Jönköpings tingsrätt har sett till att så mycket personal som möjligt nu kan arbeta hemifrån. Åklagare kan nu även genomföra rättegångar via Skype.

– Det är nytt och testades för första gången i går (läs onsdag). En fördel är att väldigt mycket av domstolarnas arbete i dag är digitalt, säger Karin Nacke.

Många äldre nämndemän

Rekommendationen att personer över 70 år bör avstå sociala kontakter får stor påverkan på nämndemännen i tingsrätten då det ofta är äldre personer och pensionärer som tar sig an uppdragen. Karin Nacke uppger att 23 procent av Jönköpings tingsrätts nämndemän är över 70 år.

– Flera av de nämndemännen har nu sagt att de avstår från uppdraget, konstaterar hon.

Även en stor del av nämndemännen befinner sig i åldersspannet 60-70 år. 46 procent av de tjänstgörande är under 60 år gamla.

Det är en domare och tre nämndemän som avgör brottmål i svenska tingsrätter. Nämndemännen, som saknar juridisk utbildning, nomineras av politiska partier till uppdrag i tingsrätterna.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan