Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Arbetsliv. Socialdemokraterna saknar trovärdighet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik till Marie Johansson och 
Suzana Bathanovic, Socialdemokraterna i Gislaved, VN 25 februari.

Socialdemokraterna i Gislaved skriver en insändare om delaktighet och medarbetarskap som jag håller med om. Att få vara delaktig innebär att bli sedd av sin chef, att bli lyssnad till, kunna påverka och att ta ansvar. Det är avgörande för att trivas på sin arbetsplats. Delaktighet måste finnas och skapas på olika nivåer i kommunen. Det är politikerna som är det högsta ledarskapet i en kommun och som behöver lyssna in kommuninnevånare och medarbetare för att delaktighet ska skapas.

Annons

Annons

Förra mandatperioden var socialdemokraterna drivande i skapandet av vår timglasstyrning. Nuvarande oppositionsråd (dåvarande kommunalråd) vägrade lyssna på någon annan än kommundirektören. Det gick till och med så långt att personer som försökte vara delaktiga och ta ansvar och framföra synpunkter inte fick ha jobbet kvar. Delaktighet på arbetsplatsen förutsätter att politiker skapar förutsättningar så att chefen har tid för medarbetarna och har möjlighet att föra dialog, ta vara på medarbetarnas initiativ, det vill säga vara en närvarande chef.

Socialdemokraterna har under denna mandatperiod fört en kvinnofientlig politik som innebär att kvinnors möjlighet till delaktighet starkt begränsas. Detta då man lade förslag om chefsbesparingar som innebar att chefer inom kvinnodominerade yrkesgrupper som äldreomsorg och förskola och skola skulle få mellan 70-90 medarbetare att lyssna in delaktighet med. Medan chefer i mansdominerade yrkesgrupper skulle få 20 medarbetare att lyssna in delaktighet med.

Det är ytterst oklädsamt att skriva en insändare som denna och sedan föra en politik som helt motverkar det. Delaktighet är mycket viktigt. Socialdemokraterna i Gislaved har med nuvarande styrning ingen trovärdighet i denna fråga.

Ord och handling måste hålla ihop

Annons

Annons

Till toppen av sidan