Annons

Annons

Annons

Värnamo

Insändare
Värnamo. Karlsdalsparken har stor betydelse som grönområde

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I debatten om Karlsdalsparkens framtid som bostadsyta eller som grön aktivitetsyta har det inkommit ett mycket stort antal yttrande till att ändra från fotbollsplan till bostäder. Det visar på stort engagemang och samhällsmässigt intresse för att bevara Karlsdalsparken 14:2 som fotbollsplan och fritidsyta. Som svar på alla yrkanden skriver utredaren och tjänstemannen med en mening sammanfattande följande. "Karlsdal 14:2 har samhällmässigt större betydelse att bebyggas än enskilda boende i områdets intresse." Boende i området och även medborgare i Värnamo undrar och har frågat vad som menas med samhällsmässigt större betydelse att bebygga. Alliansen och Moderater anser att byggherrens byggplaner har samhällmässigt större betydelse än enskilda boende i området intresse. Uppenbart är det hysterin att bygga 1600 bostäder till 2035 för vi skall vara 40000 invånare då. Då är 20-25 lägenheter byggda på kommunal grönmark som används till friskvård och lek, samhällsmässigt större ur Alliansens perspektiv. Vad forskare och forskningen säger är en annan.

Annons

Annons

I en avhandling av Linnea Eriksson, Institution för fysiks planering, kan man utläsa en beskrivning av samhälles kontra boende intresse och värdering av dess ”betydelse”. I Plan och bygglagen skall man utgå från vad som från allmän synpunkt är lämplig användning. Beskriv då vad som är samhällmässigt större än de synpunkter som vi hänvisar till angående forskning och avhandlingar om grönytors och aktivitet ytors funktion i stadsmiljö. Skall inte samhället och kommun skapa livsmiljöer för att området skall ha social aktivitet, möjlighet till rekreation och upplevas som en trygg och säker miljö som är funktionell med växter, träd och djurliv i samklang med bostäder? Denna miljö skapades då Karlsdal detaljplanerades 1955. Hur tänker alliansen nu? Är alla gröna ytor av samhällsmässigt större betydelse att kunna bebyggas i framtiden för att uppnå en förtätning av staden?

Om Karlsdal 14:2 detaljplan antas så kan det innebära prejudicerande att alla gröna ytor kan prövas för exploatering av privata aktörer i kommunen. Karlsdal 14:2 är först med en detaljplan som förvandlar aktivetsyta till bostäder som nu fortskrider till ett antagande av detaljplan som Alliansen vill med stöd av SD till bostäder. Som jävig och boende i området kan jag inte delta i beslutet i fullmäktige för Miljöpartiet angående Karlsdalsparken, men jag kan delta i debatten om våra grönområden i kommunen och dess stora betydelse för en hållbar framtid då jag ser att de hotas av bebyggelse.

Miljöpartiet, Jörgen Skärin

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan