Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Debatt: Facklig kritik mot höjda chefslöner på Hall Media

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I veckan berättade P4 Jönköping om lönehöjningar bland chefer inom mediebolaget Hall Media - vilket väckte reaktioner bland medarbetarna. "Ett stort hån", skriver fackförbunden, som också kräver löneökningar på 15 procent i år.

Efter uppgifterna om ledningsgruppens oanständiga löneökningar är ett sedan tidigare skadat förtroende för det här företagets ledning nu i stort sett obefintligt, skriver fackförbunden på Hall Media i en debattartikel.

“Större ansvar eftersom att ledningsgruppen har minskat med två personer, samt en anpassning till marknadsmässiga löner.” Så motiverar Hall Medias vd Mats Tidstrand ledningsgruppens löneökning på i snitt 14 000 kronor per person och månad.

Allra mest sticker Tidstrands och redaktionella chefen Herman Nikolics lön ut. Under 2018 fick de 15,4 procent ökning respektive 32,6 procent. Tillsammans ökade de sin lön med nästan 540 000 kronor per år. Samtidigt fanns det totalt 60 000 kronor per år utöver pott till fackanslutna journalister, över 100 stycken. Ungefär likadant såg det ut hos övriga kollegor i Unionen och hos GS fick man inget utöver pott.

Annons

Annons

Dessa 60 000 kronor delades ut på fem personer. Inte en krona mer. Ledningen väljer att ge över 500 000 kronor i löneökning per år till två personer samtidigt som fem journalister får dela på 60 000 kronor per år. Det är inget annat än ett stort hån mot samtliga av våra medlemmar inom företaget. Dessutom fick flera andra personer inom företagsledningen liknande höjningar.

När SJF (Svenska Journalistförbundet) motiverade varför vi krävde mer pengar utifrån pott så var våra huvudargument att vi blir färre, vi får mer att göra och vi får ett större ansvar. Dessutom vill vi ha marknadsmässiga löner. Näst intill en identisk argumentation som Mats Tidstrand hade till P4 Jönköping.

Efter uppgifterna om ledningsgruppens oanständiga löneökningar är ett sedan tidigare skadat förtroende för det här företagets ledning nu i stort sett obefintligt.

Som mediehus som bedriver journalistik, grafisk produktion/försäljning i tryckta och digitala medier, är vi väldigt måna om att alla parter ska få chans att komma till tals. Vi ställer höga krav på personer i maktposition att svara på frågor om sina förehavanden eller eventuella missförhållanden. En intervju ska då helst göras ansikte mot ansikte men av praktiska skäl kan intervjuer i vissa fall göras över telefon. Vi uppskattar aldrig skriftliga svar på mejl. Det är en journalistisk princip som Hall Medias vd inte verkar ställa sig bakom när han har valt att inte ställa upp på intervju och svara på frågor från Sveriges Radio P4 Jönköping. Detta sänder signaler till andra makthavare som kan göra det svårare för Hall Media att bedriva bra journalistik.

Annons

Men snart är det dags för årets löneförhandling.

Vi går in i den med en ny organisation där det ställs högre krav och läggs ett större ansvar på de få som är kvar. Då vill vi givetvis få den lön som vi förtjänar. Precis som tidigare år kräver vi också att våra löner är marknadsmässiga.

Annons

2018 fick företagsledningen i snitt en ökning på 18,4 procent. Därför har SJF, Unionen och GS bestämt oss för att vi nöjer oss med att kräva 15 procent löneökning för samtliga av våra medlemmar under 2020.

Journalistklubben, Unionklubben och GS-klubben på Hall Media

Här svarar Hall Medias vd Mats Tidstrand direkt:

Hall Media har som grundläggande policy att inte redogöra för eller delge innehåll i personliga anställningsavtal, vilket gäller för alla anställda i Hall Media-koncernen.

"Det som nu beskrivs som löpande lönerevidering är i själva verket lönepåslag motsvarande ett omfattande utökat ansvar för delar av Hall Medias ledning", skriver Mats Tidstrand, vd på Hall Media, i ett svar till facken.

Löneökningarna som detta gäller är från år 2018 och grundar sig på ett antal förändringar inom ledningen vilket medförde att Hall Medias ledningsgrupp minskade med två personer. Som en följd av detta så fanns det ett antal betydande ansvarsområden som omfördelades på några övriga i ledningen. Sammantaget omfördelades ett intäktsansvar för Hall Medias prenumerationsaffär motsvarande cirka 200 miljoner kronor och nytt personalansvar för cirka 30 medarbetare.

Det som nu beskrivs som löpande lönerevidering är i själva verket lönepåslag motsvarande ett omfattande utökat ansvar för delar av Hall Medias ledning. Sammantaget minskade lönekostnaden för Hall Medias ledningsgrupp markant under 2018 vilket fortsatt under 2019 med ytterligare minskat antal ledningspersoner. Den generella löneutvecklingen under 2019 är för ledningen inom spannet av 2,5–3 procent.

Annons

Med detta vill jag tydligt skilja på vad som är generella löneregleringar och vad som är nya lönenivåer för markant utökat ansvarsområde och nya arbetsuppgifter. Detta tillvägagångssätt är man i de flesta dialoger mellan företag och fackliga organisationer överens om. För Hall Media är det i dag en prioriterad fråga att för alla funktioner kunna erbjuda marknadsanpassade lönenivåer, vilket bland annat medfört att extra resurser tillförts varje år sedan 2016, utöver centralt förhandlade nivåer.

Annons

Som exempel kan nämnas att journalistförbundet inom Hall Media haft en löneutveckling på cirka 14 procent sedan 2016 jämfört med förhandlad nivå på cirka 8 procent. Under samma period har antalet chefer inom Hall Media markant minskat med en totalt sett stor sänkning av löneandel.

Samtliga i Hall Medias ledning har en fast månadslön och inga rörliga delar eller bonusdelar.

Avslutningsvis så kan man tycka att ett mejl med tydligt och konkret svar till P4 Jönköping ger en bra förutsättning till rätt rapportering, jämfört med journalister som skriver debattartiklar utan att ställa en enda fråga. Detta är inte vad vi är vana vid från Hall Medias duktiga journalister.

Mats Tidstrand

vd på Hall Media

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan