Annons

Annons

Annons

Annons

Rekordfå personer med skulder hos Kronofogden

Rekordfå personer med skulder hos Kronofogden.

Annons

Antalet personer med skulder hos Kronofogden har inte varit så få på nästan 30 år. Bland män är brotts- och fordonsrelaterade skulder vanligast. Hos kvinnor är de i stället kopplade till näthandel och kreditkort.

För fjärde året i rad minskar antalet personer som har skulder hos Kronofogden. Sedan förra året minskade antalet med cirka 4 procent. En god konjunktur, låga räntor och god sysselsättning ligger bakom att antalet skulder har minskat enligt Kronofogdens analytiker Johan Krantz. En annan avgörande faktor är att det i november 2016 gjordes en lagändring som gör det enklare att ansöka om skuldsanering.

Annons

Annons

– Vi har under de senaste åren beviljat rekordmånga skuldsaneringar. Det blir säkert runt 12 000 stycken under 2019 och det beror på att det är fler än tidigare som ansöker, säger Johan Krantz.

Män är överrepresenterade

Statistiken visar också att män fortsatt är överrepresenterade hos Kronofogden. 62 procent jämfört med 38 procent kvinnor.

– Undersökningar visar ju att män är större risktagare än kvinnor. Det finns också tendenser att om 90 procent av alla som döms för brott är män så kommer 90 procent av skulderna som handlar om brott hamna på män, säger Johan Krantz.

Vilka typer av skulder män och kvinnor får skiljer sig även åt. Bland män är brotts- och fordonsrelaterade skulder samt skulder för underhållsstöd vanliga, hos kvinnor är de istället relaterade till näthandel och kreditgivare.

– Man skulle också kunna tro att om samhället blir mer och mer jämlikt så skulle skillnaderna mer och mer jämnas ut, men det ser vi inga tendenser till, säger han.

Generationsskillnader

Det finns också skillnader mellan generationer. Den äldre generationen lånar inte pengar på samma sätt som den yngre. Högst andel skuldsatta återfinns i gruppen 35–55 år. Åldersgruppen 65 plus är, i förhållande till sin befolkningsmängd, den med lägst andel skuldsatta. Har man levt ett bra ekonomiskt liv innan man är 65 år är risken för att skuldsätta sig liten bedömer Johan Krantz.

– De som är skuldsatta och som är över 65 år har ofta varit skuldsatta sedan länge, säger Johan Krantz.

Emilia Söderholm/TT

Annons

Annons

Till toppen av sidan