Annons

Annons

Annons

Hörle/Rusken

Arbetslösheten fortsätter att stiga i Jönköpings län

Text

Arbetslösheten fortsätter att stiga i Jönköpings län. I slutet av december var 11 790 personer inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar 6,5 procent av den arbetsföra befolkningen. För ett år sedan var det 5,8 procent.

6,5 procent av den arbetsföra befolkningen i Jönköpings län var i slutet av december utan jobb.

I övrigt visar månadsstatistiken att 8,6 procent av ungdomarna 18-24 år i länet var inskrivna som arbetslösa som motsvarar 1934 ungdomar. För ett år sedan var 1661 unga utan jobb.

Annons

Annons

I december varslades 105 personer om uppsägning, som är en ökning från 48 december 2018.

Under hela 2019 skedde ett trendbrott där arbetslösheten övergick till att öka efter att ha minskat under en längre period. I slutet av december ökade antalet inskrivna arbetslösa i hela landet med drygt 29 000 till 374 000 personer jämfört med föregående år. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 0,4 procentenheter till 7,4 procent.

Avmattning i ekonomin

Ökningen sägs bero på avmattningen i ekonomin och att arbetskraften samtidigt har fortsatt att växa i god takt.

– Under 2019 har arbetslösheten ökat. Det hänger samman med färre nya jobb samtidigt som fler söker arbete, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Under 2019 ökade arbetslösheten på bred front. Antalet inskrivna arbetslösa ökade för både kvinnor och män, för inrikes och utrikes födda och oavsett utbildningsnivå. Långtidsarbetslösheten började också att öka. Framför allt bland de med längst tider utan arbete, två år och mer.

Framtiden dock god

Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsmarknadsutsikterna framöver är goda och det finns ett fortsatt stort behov av arbetskraft med minst gymnasial utbildning.

— Under de senaste åren har jobbtillväxten historisk sett varit stark, och dämpas nu från höga nivåer, säger Annika Sundén.

I december månad ökade arbetslösheten i samtliga län förutom i Hallands län där arbetslöshetsnivån var oförändrad jämfört med föregående år.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan