Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Debatt: Löftet om kortare köer hölls inte

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Inför valet 2018 lovade alla partier väljarna att de skulle minska väntetiderna i cancervården. Statsminister Stefan Löfven sa i SVT:s debatt att Socialdemokraterna lyssnade på professionens råd och att de arbetade för väntetider på max 40 dagar (1 månad plus 10 dagar) vilket är långt ifrån de verkliga väntetiderna för prostatacancer på 3-12 månader, längst väntetider av alla cancerformer.

Köerna inom prostatavården ha minskat från 127 dagar 2015 till 105 dagar 2018. För att nå uppsatta mål krävs ett större engagemang av ansvariga sjukvårdspolitiker, anser debattören.

På frågan varför bara 4 procent av patienterna med allvarlig prostatacancer får vård i tid var hans svar; ”Det går i rätt riktning, är du cancersjuk ska du få vård i tid, vi ska fullfölja standardiserade vårdförlopp, vi måste investera mer i vården”.

Javisst, Stefan Löfven, går det i rätt riktning även om man tänker på en snigel när det gäller hastigheten. Det är obegripligt att staten skjuter till pengar till vården utan att följa upp att det går till – just det – vård. I stället går pengarna ofta till uppbyggnad av administrativa system för att mäta resultat. Lösningen på vårdens problem är rimligen inte att ta fler läkare och sjuksköterskor från patientvården till att administrera diverse rådgivande grupper på övergripande nivå. För att få bra och jämlik vård krävs det övergripande styrning som har beslutsmandat.

Annons

Annons

Det är katastrof att staten skjuter till mycket pengar till ett viktigt och gott syfte och sedan inte följer upp att pengarna hamnar rätt. I stället för att pengarna går till flaskhalsar i vården prioriterades uppbyggnad av administrativa system för att mäta uppnådda resultat. Prostatacancerförbundet kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna för prostatacancerpatienter, som leder till ett oerhört lidande för de drabbade och medför risk för att sjukdomen förvärras.

Prostatacancerföreningen Proliv Jönköping kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna för prostatacancerpatienter som leder till ett oerhört lidande för de drabbade och medför risk för att sjukdomen förvärras. Dagens situation är närmast skandalös och väntetiderna måste helt enkelt bli kortare. Det uppsatta målet är väntetider på max 61 dagar. I vår region Jönköping har väntetiderna från remissbeslut till operation varit år 2015 127 dagar och 2016 133 dagar 2017 124 dagar och 2018 105 dagar. För att nå uppsatta mål krävs ett större engagemang av ansvariga sjukvårdspolitiker.

Regeringen avsatte år 2015 två miljarder kronor för att stimulera regionerna/landstigen till en satsning på minskade väntetider och regionala skillnader i cancervården. För prostatacancer, som hade längst väntetider av alla cancersjukdomar, var målet att ingen skulle behöva vänta mer än maximalt 61 dagar mellan remiss och den vanligaste behandlingen, kirurgi. Utgångsläget var 168 dagar i medianvärde och i de olika regionerna varierade väntetiderna från 127 till 255 dagar (år 2015). Små förbättringar har gjorts och 2018 låg prostatacancervården på en medianväntetid på 130 dagar. Medianvärde 130 dagar betyder ju att hälften av alla män får vänta längre än 130 dagar trots att målet är att ingen ska få vänta längre än 61 dagar. Bara fyra procent av de med svår prostatacancer får vård inom den beslutade maximala kötiden. Det verkar onekligen som att de avsatta medlen inte kanaliserats till de diagnoser som hade längst väntetider.

Lars-Ove Bengtsson

ordförande i Proliv Jönköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan