Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Debatt: Arbetet måste vara på lika villkor

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Transportarbetareförbundet har sedan 2015 jobbat med något kallat ”Ordning & Reda i åkeribranschen” Syftet från början var att framförallt fokusera på de företag som använder sig av så kallade falska egenföretagare och obskyra bemanningsföretag som bidrar till social dumpning och lönedumpning.

Vi välkomnar även utländsk arbetskraft, MEN det skall vara på samma villkor, lika lön för lika arbete, oavsett nationalitet. Det skriver Transportarbetareförbundet.

Mycket av arbetet handlar om konsekvenserna av EU:s öppna arbetsmarknad och hur åkeribranschen påverkats negativt av de olika EU-direktiv som är aktuella.

Då vi utför mycket fältarbete genom uppsökerier i hamnar, på parkeringsplatser och på andra ställen kommer vi hela tiden kontakt med våra chaufförer från Baltikum. Vad som numer ökar dramatiskt är tredje lands chaufförer från till exempel Ukraina och Filippinerna då de andra börjar bli för dyra.

Vi får från Migrationsverket in ansökningar där Transport ska yttra sig gällande löner, försäkringar och annat på det svenska bolaget som erbjuder tredje landsarbetare anställning i Sverige, ofta är det företag utan kollektivavtal. Vi vet att det är många filippinska chaufförer som anställts i svenska åkerier, ett flertal av dem har i sin tur hyrts ut till ett baltiskt åkeri. Även om vi från Transport säger nej i vårt yttrande i ansökningarna, så vet vi att arbetskraft anställs med Migrationsverkets godtyckande.

Annons

Annons

En regnig och disig söndag stannar vi på en parkeringsplats, vi hälsar på två äldre bulgariska chaufförer som förbereder veckans mat på ett gasolkök uppe på en tom yta på flaket. De vill bestämt att vi ska göra dem sällskap, veckans mat är pasta Carbonara, billigt och räcker länge säger de med ett leende. Deras arbetsgivare skickar ut dem på arbetspass där man lever 8 månader i stöten i sitt fordon, med en lön på 50 euro/dag, inklusive allt. På deras trailer finns leveranser till våra lågprisbutiker som säljer matvaror. Man kör cabotage och tar en gränsövergång till Norge med gods för att sedan kunna påbörja en ny cabotagevända i Sverige, deras trailer är från en mycket stor ”seriös” aktör på marknaden, var finns beställaransvaret här?

Utanför Helsingborg träffar vi Andrei, en rumänsk chaufför som kör för ett bulgariskt åkeri. Efter att han påtalat hur han kör här i Sverige förstår vi att något inte stämmer, och det gör det definitivt inte… i våra ögon, det visar sig att han kör på ett så kallat. nyttjanderättsavtal. En svensk arbetsgivare har fått nyttjanderätt på det utländska åkeriets fordon. Den svenska arbetsgivaren har inte betalt in en krona i skatt sedan 2012, bedriver man då verksamhet? Det bulgariska åkeriets bilar kan köra här kontinuerligt utan att behöva bry sig om regelverket gällande cabotage.

Vi besöker ett område vid kombiterminalen i Katrineholm, där bedriver ett stort lettiskt åkeri sin verksamhet då man utför så kallade kombitransporter. Flertalet utländska personbilar vittnar om att arbetskraften kommer hit. Man har bedrivit verksamhet i Sverige under många års tid genom att utnyttja EU direktivet, detta helt lagligt utan att betala varken skatt eller sociala avgifter.

Annons

En annan chaufför som har lagstadgad minimilön är Vladimir, även han från Ukraina. På knackig engelska kommer han fram till oss sent en kväll på Örebro Truck Stop och pratar. Han känner igen ett av märkena på vår bil, ITF (Internationella Transportarbetare federationen). Han är anställd av ett av de större åkerierna i Litauen, arbetspasset ligger på 8 veckor i hytten, sen 2 veckor hemma utan betalning. Oftast hoppar man på ytterligare pass för att få ekonomin till att gå runt säger han, familjen hemma ska ha mat på bordet. Det är under dessa små korta visiterna hemma han får träffa sin fru och sina två små barn, han tar fram ett kort ur plånboken för att stolt visa sin familj. Hans röst bär inte riktigt, man kan se hur ögonen börjar tåras när han säger, jag missar mina barns uppväxt, den tiden kommer aldrig tillbaka. Mycket av hans transporter sker med medicin, här kan man verkligen undra hur Transportköparna kan godta dessa arbetsvillkor.

Annons

Frågorna vi ställer oss är bland andra

1. Varför ska det över huvud taget finnas ett kombidirektiv som möjliggör för en utländska åkerier att kunna bedriva verksamhet i Sverige på permanent basis?

2. Varför ska det så kallade nyttjanderättsavtalet över huvud taget existera?

3. Varför gör man inte punktinsatser från polisen på de ställen i hamnar och stora uppställningsplatser där chaufförerna tvingas ta sin normala veckovila? Enligt förhandsavgörandet i EU-domstolen december 2017 klargjorde man att det skulle tolkas som att det är förbjudet att ta den normala veckovilan i hytten (Mål C-102/16)

Annons

4. Varför har regeringen ”glömt” att säkerställa arbetstagarnas arbetsvillkor i det förstärkta beställaransvaret?

Vi behöver chaufförer, i Sverige har vi åkerier som inte kan expandera på grund av chaufförsbristen.

I en undersökning som nyligen gjorts så behöver vi ca 50 000 chaufförer inom överskådlig tid.

Vi uppmanar definitivt unga att söka in på gymnasiet för att utbilda sig till yrkeschaufförer, det är faktiskt ett framtidsyrke och med en bra grundlön som är framförhandlad av parterna.

Vi välkomnar även utländsk arbetskraft, MEN det skall vara på samma villkor, lika lön för lika arbete, oavsett nationalitet.

Transport har gjort anmälningar till Skattemyndigheten, arbetsmiljöverket och polisen gällande brott mot utstationeringsdirektivet, att utländska aktörer ska betala skatt och sociala avgifter i Sverige då vi anser att de har fasta driftställen här. Vi har anmält brott mot lagen om vägtrafikregister och mot vägtrafikskattelagen då vi anser att man ska ha bilarna registrerade i Sverige när man bedriver verksamhet här och har gjort det under många års tid, man lämnar aldrig landet.

Svaret på våra anmälningar från Polis och arbetsmiljöverk är inte ens värt att ta upp här, man kan bara skaka på huvudet åt det, samtidigt blir man nervös att myndigheter inte ens förstår problematiken och lägger därmed ned utredningarna. Vårt hopp står nu till Skattemyndigheten och dess utredning gällande dessa utländska åkerier.

Annons

Slutligen, tankar från en chaufför: ”Under kommunismens tid kände man sig förtryckt, men jag hade mitt arbete på fabriken, vi hade en lägenhet, fick träffa familjen varje dag… Idag har Eudirektiven möjliggjort att på ett lagligt sätt utnyttja lågavlönad arbetskraft för att tjäna så mycket pengar som möjligt, vi tvingas att vara borta från familjen månader i sträck. Vi blir tvingade till detta då det inte finns några jobb hemma… ändå är det vi som blir utpekade… det är vi som snor jobben, det är vi som snedvrider konkurrensen, det är oss man hatar...”

Vi behöver ordning & reda i åkeribranschen där både arbetsgivare och arbetstagare har samma förutsättningar och lönevillkor!

Transportarbetareförbundets Ordning & Reda-verksamhet

Tommy Jonsson

Jimmy Ovesson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan