Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Debatt: Mångkultur ska inte vara politik

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaternas förslag till regional utvecklingsstrategi, RUS, väcker känslor. Stödet i mail, sms och meddelanden från enskilda invånare har varit överväldigande men det har också väckts frågor om vår inställning till öppenhet och allas lika värde, vilket kräver ett större utrymme att förklara än de korta glimtar som ges i det snabba nyhetsflödet.

Moderaterna har en vision om att alla invånare i Jönköping (bilden) och hela länet 2035 känner de har lika möjligheter att leva ett bra liv i länet, oavsett individuella förutsättningar.

Den regionala utvecklingsstrategin är ett brett dokument som ska ge en vision om och peka ut riktningen för hur vår region ska se ut 2035. Moderaterna i Region Jönköpings län har haft invändningar mot delar av den styrande koalitionens förslag.

Vi moderater vill att vår region ska bli Sveriges fjärde tillväxtregion, vi tror att god hälsa och god tillgång till god vård och omsorg är en viktig del i den regionala utvecklingen. Vi vill att Jönköpings län år 2035 ska vara ett sammanhållet län, där boplatsen inte avgör livsvillkoren – socialt, ekonomiskt eller miljömässigt.

Annons

Vi vill skapa en öppen, inkluderande, jämställd och barnvänlig livsmiljö men det som främst har väckt uppmärksamhet är att vi strukit formuleringen som lyder ”2035 präglas hela Jönköpings län av mångkultur som bidrar till en attraktiv livsmiljö”.

Annons

Vi har ersatt den med en egen formulering, som bättre beskriver vår vision, ”2035 känner alla invånare i Jönköpings län att de har lika möjligheter att leva ett bra liv i länet, oavsett individuella förutsättningar”.

Vi har förståelse för att frågor om kulturella skillnader, integration och huruvida det finns några svenska normer att värna väcker känslor. Inte minst har den senaste tidens debatt kring centerförslaget om manlig omskärelse visat detta. Diskussionen blir lätt polariserad, uttalanden missförstås och övertolkas medvetet eller omedvetet. Rädsla för att trampa snett har blockerat en sund debatt i årtionden med svåra konsekvenser, inte minst politiskt.

Att det är svåra frågor som behöver diskuteras mer får inte hindra oss från att dra i bromsen och ifrågasätta vad vi anser en politisering av mångkulturen. I den version av RUS som den styrande koalitionen i Region Jönköpings län vill anta står det uttryckligen att människor i Jönköpings län ”attraheras av en mångkulturell livsmiljö”. Det är möjligt att det stämmer, men att i ett politiskt dokument, med de maktsignaler det innebär, formulera sig på det sättet är att göra långtgående anspråk på vad folk ska tänka, tycka och känna.

Annons

Vi moderater skriver inte under på det, utan anser att texten är ett exempel på ideologisering av det mångkulturella samhälle Sverige har varit under lång tid nu.

Annons

Naturligtvis är vi inte emot mångfald i kultur, att vara stolt över sitt ursprung och så vidare. Men vi anser att man i större utsträckning ska ta seden dit man kommer och acceptera grundläggande normer och värderingar i Sverige. Det handlar inte om att begränsa religionsfriheten, det handlar om att enas kring gemensamma spelregler i ett samhälle.

Moderaterna i Region Jönköpings län genom

Malin Wengholm (M)

ledande oppositionsråd, Region Jönköpings län

Dan Sylvebo (M)

oppositionsråd, Region Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan