Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Sjukhusclownerna: Därför vill vi inte bli heltidsanställda på sjukhuset

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi som arbetar som sjukhusclowner, sjukhusmusiker och runt verksamheten, följer kontinuerligt debatter och artiklar inom ämnet. Vi vill berätta lite kring vår historik, våra idéer, vår organisation och hur vi vill arbeta.

”Vi hoppas också att i framtiden bli mer tillfrågade och kanske till och med citerade då man pratar eller skriver om vårt yrke och arbete. Vi skulle även uppskatta om man använder foton av sjukhusclowner då artiklar om sjukhusclowner publiceras”, skriver Lotten Sjönneby (till höger), verksamhetschef föreningen KulturSjukhuset och Britt Gustafsson,överläkare och professor i pediatrisk hematologi. Clownen till vänster är Helen Frosthagen.

Sjukhusclownverksamheten för barn i Region Jönköping, är organiserad genom den ideella föreningen ”Kultursjukhuset”. Föreningens styrelse arbetar helt ideellt men föreningen har anställda sjukhusclowner och sjukhusmusiker.

Kultursjukhuset startade sin verksamhet vid Ryhov 2012 och har sedan hösten 2019 även clownverksamhet på Höglandssjukhuset i Eksjö och på Värnamo sjukhus.

Kultursjukhuset söker kontinuerligt medel via olika stiftelser och organisationer, för att kunna utföra ett bra ”jobb på golvet”, vilket är att möta barn och familjer på sjukhuset och att för en stund underlätta vistelsen på sjukhuset som många gånger är mycket jobbig för ett barn.

Annons

Annons

En del barn möter vi bara vid ett eller två tillfällen men många barn träffar vi år efter år; det är barn som har allvarliga sjukdomar som kräver långvariga behandlingar. Då blir vi ofta barnens ”tillfälliga kompisar” eftersom de blir avskurna från sina vardagliga kontakter, skola, kompisar och aktiviteter bland annat på grund av infektionskänslighet. Man kan säga att vi sjukhusclowner ”gör sällskap” med barnet på deras väg mot ett friskt liv. Vi tror att det är viktigt att under vandringen ge barnet möjlighet till fantasi, kreativitet och kultur. Vi ger den möjligheten genom vårt sjukhusclowneri, musik, sagor och lek. Vi har märkt att detta är bra metoder som fungerar fint på sjukhus. När ett barn blir sjukt är det viktigt att inte bara vårda kroppen utan även barnets inre; att se till hela barnet behov.

Vi sjukhusclowner får ibland även möta barn, som inte kan överleva sin sjukdom, göra sällskap på deras väg, då barn i livets slutskede också behöver ges möjlighet till fantasi, kreativitet och kultur på det sättet som är möjligt för dem. Där kan sjukhusclownen, sjukhusmusikern, följa barnet och familjen och möta dem utifrån vad som är lämpligt just där och då.

Vi har själva sett detta, men även fått det bekräftat av både barn, familjer och personal, att vår verksamhet är oerhört viktig.

Sedan 2012 då Kultursjukhuset startade sin verksamhet på Länssjukhuset Ryhov har vi bedrivit regelbunden aktivitet på sjukhuset. Vi är mycket tacksamma till alla som är med och ger bidrag till verksamheten. Vi hoppas även att få möjlighet att samarbeta med fler bidragsgivare eftersom efterfrågan av vår verksamhet hela tiden ökar och behovet av bidrag är stort.

Annons

Förslaget som finns att sjukhusclowner bör anställas av Region Jönköping tror vi inte är ett bra förslag; varken för barnen eller för oss som arbetar med clowneri. Från tidigare erfarenhet vet vi att då man organiserar sjukhusclownsverksamhet inom sjukhuset är risken stor att det blir instabilt, då det med jämna mellanrum uppkommer sparkrav inom vården. Då är det sjukhusclownsverksamheten i fara. En sjukhusclown kan göra mycket gott i barnsjukvården men hon kan inte vårda barn. Och även om pengar är öronmärkta för sjukhusclownen sker ju politiska skiften och vad händer med en anställd sjukhusclown när nästa styre beslutar annorlunda?

Annons

Nej, låt oss organisera oss på det sätt vi är organiserade nu. Hjälp oss istället att finna vägar till fler bidragsgivare som vill vara med och stötta denna viktiga verksamhet.

Vi hoppas också att i framtiden bli mer tillfrågade och kanske till och med citerade då man pratar eller skriver om vårt yrke och arbete. Vi skulle även uppskatta om man använder foton av sjukhusclowner då artiklar om sjukhusclowner publiceras.

Kom ihåg; att vara sjukhusclown är långt ifrån att vara en översminkad pajas som tutar i en trumpet!!

Lotten Sjönneby

verksamhetshef

föreningen KulturSjukhuset

Britt Gustafsson

överläkare och professor i pediatrisk hematologi

Kommentar från V

Olika missförstånd cirkulerar dessvärre fortfarande kring denna viktiga verksamhet, som pågått och uppskattats av personal och patienter sedan 2012. Information om innehåll och arbetsvillkor är därför tyvärr fortfarande aktuell och beskrivs tydligt i insändaren.

Annons

Under de senaste 18 åren har Vänsterpartiet motionerat flera gånger i regionfullmäktige för att sjukhusclowner skulle anställas permanent på länets alla tre sjukhus. Senast skedde det vid regionfullmäktige 27 augusti i år. Samtliga gånger har motionerna röstats ned. Fram till 2019 skedde arbetet ideellt endast på Ryhovs sjukhus, men finns nu även i Eksjö och Värnamo. Det är en glädjande utveckling, även om beslutet skett utanför regionens motionsbeslut.

De nya arbetsområdena i länet har alltså tillkommit utan regionens insatser, men på initiativ från Kultursjukhuset, som valt att verka på sjukhusen, men stå utanför regionens organisation. Skälen anges som osäkra skiften i politisk ledning och ett läge som i insändaren beskrivs som ”instabilt, då det med jämna mellanrum uppkommer sparkrav inom vården. Då är sjukhusclownsverksamheten i fara”. Istället upplever man det tryggare att välja en väg, där man söker medel utanför regionens styrfunktioner. För regionen som arbetsgivare är detta ett synnerligen dåligt betyg som manar till eftertanke. Det kan även appliceras på andra verksamheter och personal, som inte har samma möjlighet att ”gå utanför”, utan sitter fast i en organisation i behov av en strukturell förändring, som i demokratisk anda tar tillvara de stora resurser och kreativitet som regionens personal besitter.

Annons

För Vänsterpartiet har det hela tiden varit viktigt med framförallt två sakförhållanden. För det första att regionens, och därmed barnens, framtida tillgång till sjukhusclowner säkras. För det andra att inte all clownverksamhet centraliseras till Länssjukhuset Ryhov utan att även Höglandsjukhuset och Värnamo sjukhus finns med i helhetsbilden. Hur som helst, oavsett vilka vägval man bestämmer sig för så måste man alltid kunna besvara frågan: Hur ser det ut om fem år? Inte minst när det gäller så här viktig verksamhet.

Mikael Ekvall (V)

Regionråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan