Annons

Annons

Annons

Många äldre känner sig fortfarande ensamma

Text

De flesta äldre är nöjda med sin hemtjänst eller äldreboendet de bor på. Men många besväras av ensamhet, visar en årlig undersökning från Socialstyrelsen.

Majoriteten, 95 procent, av de personer som har äldreomsorg är överlag nöjda med bemötandet från personalen. De som har stöd av hemtjänst är något mer positiva (97 procent) än de som bor på ett boende (93 procent).

Annons

Annons

När det gäller ensamhet är siffrorna däremot mer dystra. 59 procent med äldreomsorg upplever besvär med just ensamhet, en siffra som i stort sett varit oförändrad de senaste tre åren.

"Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan förvärra eller orsaka hälsoproblem, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vård- och omsorgsbehov. För att den äldre ska känna gemenskap, delaktighet och mening med sin tillvaro behövs bland annat meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra. Det kräver rätt kompetens hos personalen men också tillräckliga resurser", säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen, enligt ett pressmeddelande.

18 procent av de som bor på ett särskilt boende upplever att de ofta besväras av ensamhet. För de personer som bor hemma och har hemtjänst är den motsvarande siffra något lägre, 13 procent.

Socialstyrelsen konstaterar också att de finns stora skillnader i äldreomsorgen mellan kommuner och även mellan olika verksamheter

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan