Annons

Annons

Annons

Gnosjö landsbygd norr

Motgång och medgång för Strandudden

Projektet Strandudden har mött både med- och motgångar den senaste tiden. Nu berättar projektägare Mikael Eliasson när man tänker resa stommen till de första bostäderna. Samtidigt har den andra etappen av bygget stött på patrull igen.

Snart ska de första bostäderna börja byggas på Strandudden, berättar Mikael Eliasson, men den andra etappen har stött på patrull igen. På bilden syns han tillsammans med hustrun Anneli.

Snart ska de första bostäderna i det planerade "grindsamhället" Strandudden börja byggas. Nu har man nämligen fått startbesked för den första etappen av bygget, som ska bli nio lägenheter.

– Vi håller för fullt. Vi håller på i slutskedet med kunderna, och med markberedning, berättar Mikael Eliasson, projektägare av Strandudden.

Överklagandet avslogs

Det var dock länge oklart om Strandudden skulle få något startbesked för de första bostäderna. Bygglovet för den första etappen överklagades nämligen av det närliggande företaget JD Stenqvist, bland annat eftersom företaget menade att bygglovet strider mot den antagna detaljplanen för området. Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen gick dock på kommunens och Stranduddens linje och avslog överklagandet.

Annons

Annons

När tänker ni börja bygga?

– Som planen är blir det till hösten som vi reser stommen och de bitarna. Vi siktar på september-oktober. Efter semestern tänker vi dra igång med gjutningen.

När blir det inflyttning?

– Det tar ungefär ett år. Målet är att man ska kunna flytta in till jul och nyår nästa år, säger han och fortsätter:

– Det känns väldigt bra den biten. Det går med fullt ös nu.

"För dålig hänsyn"

För den andra etappen av det planerade bygget har man dock stött på patrull igen, efter att mark- och miljööverdomstolen har avslagit kommunens överklagan.

– De säger att vi har tagit för dålig hänsyn till grannföretaget, säger Mikael Eliasson.

Det var i februari förra året som mark- och miljödomstolen meddelade att man upphäver kommunfullmäktiges beslut, från 29 juni 2017, att anta detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 (Strandudden etapp 2). Detta efter att det närliggande företaget JD Stenqvist överklagat kommunens antagna detaljplan, bland annat eftersom man menar att buller från industrin kan komma att störa boende och att det på sikt kan innebära att företaget tvingas att begränsa sin verksamhet.

Kommunen valde då att överklaga beslutet till nästa instans, mark- och miljööverdomstolen, som nu har beslutat att avslå överklagan, eftersom man anser "att kommunen inte har tagit skälig hänsyn till bolagets enskilda intresse i samband med utformningen av planen".

Annons

Går inte att överklaga

Beslutet går inte att överklaga, men Mikael Eliasson har ändå inte gett upp, utan vill att det ska tas fram ett nytt, reviderat, förslag till detaljplan. Han menar att det ska räcka med att göra vissa förändringar i det tidigare förslaget.

Annons

– De säger att vi har tagit för dålig hänsyn till grannföretaget, men vi kan gå tillbaka några steg i processen. Vi kan komplettera med uppgifter och ta bort husen som ligger närmast grannföretaget, säger han.

Mikael Eliasson menar också att avslaget bara innebär att det kommer att ta lite längre tid innan detaljplanen för etapp två blir verklighet:

– Det tuggar på något år till, säger han.

På kommunen kan man i nuläget inte ge något besked om vad som händer nu, när det står klart att detaljplanen inte gäller.

– Det förs en dialog med sökanden, hur han vill gå vidare, meddelar Anna Heijel, vikarierande samhällsbyggnadschef.

Fotnot: Tidningen har varit i kontakt med advokaten som företräder JD Stenqvist, samt Ingmar Johansson (M), tillförordnad ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, vilka har avböjt att kommentera.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan