Annons

Annons

Annons

Nya ministern Amanda Lind (MP) gästade länet: ”Vi får inte vara naiva”

Text

Vi får inte vara naiva.

Det menar demokratiminister Amanda Lind (MP) som gjort sitt första besök i Jönköping.

– Vi ser att det fria ordet hotas, man vill skrämma journalister, politiker och opinionsbildare till tystnad och det är helt oacceptabelt, säger hon.

Amanda Lind (MP). Hon har har tidigare varit kommunalråd i Härnösand och nu senast partisekreterare för Miljöpartiet, innan hon blev demokratiminister.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) gjorde sitt första besök i Jönköping förra fredagen. Två dagar före EU-valet.

Främst var hon i staden för att delta i Riksidrottsmötet men hon backade även upp partivännerna vid valstugan för att sedan ha en pratstund med intresserade på Waynés Coffee.

– Vi behöver öka valdeltagandet och stärka de allmänna valen men främst underlätta för det demokratiska samtalet. Vi ser att det fria ordet hotas, man vill skrämma journalister, politiker och opinionsbildare till tystnad och det är helt oacceptabelt och det är vad jag kommer att prioritera att jobba mot under den här mandatperioden, säger Amanda Lind som ser som sin uppgift att de kommande åren både främja försvaret av och förankra demokratin.

Annons

Annons

Fria ordet under press

Amanda Lind återkommer till hoten mot det fria ordet, risken att färre vågar göra sin röst hörd och risken för självcensur.

I september 2017 släpptes en rapport från Göteborgs universitet som visade att en av fyra journalister utsatts för hot, våld eller trakasserier året innan. En fjärdedel av de tillfrågade svarade att de någon gång undvikit att bevaka ett visst ämne eller en viss fråga. Opinionsbildare, kulturarbetare och politiker är andra hårt ansatta yrkesgrupper. Sveriges kommuner och landsting har varnat för att hoten mot politiker ökar och leder till självcensur, att politiker inte vågar ta obekväma beslut och att färre vill engagera sig politiskt.

– Det här påverkar demokratin redan i dag. Det är en fara om man måste ha ett särskilt hårt skal för att våga ge sig in i politiken, säger Amanda Lind.

Hon säger att polisens måste ges resurser att lagföra personer som ägnar sig åt hat och hot men att det även behövs förebyggande arbete för att komma åt hotet och hatet som inte minst tar form på nätet.

Dagen innan Amanda Lind kommer till Jönköping har regeringen skickat ett förslag till lagrådet där straffen för de som begår brott mot politiker eller deras närstående ska skärpas. Samtidigt har nyligen Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson fått smällare kastade mot sig två gånger på raken.

– Det är fullständigt oacceptabelt att försöka skrämma någon tystnad, jag blir väldigt illa berörd av detta, säger hon om händelserna.

Behöver sänka trösklarna

Utöver de rent konkreta hoten mot politiker, journalister och opinionsbildare finns ett långsiktigt hot mot demokratin. Intresset för att gå med i partier eller att engagera sig i föreningsliv och civilsamhälle minskar.

Annons

Annons

– Demokratin bygger mycket på det starka folkrörelseengagemanget som finns. Den här frågan är något hela civilsamhället brottas med; att göra det lättare att engagera sig. Här tror jag det finns saker att göra på politisk nivå, som att minska administrationen för föreningsliv och civilsamhälle.

Amanda Lind pratar om ett växande demokratisk utanförskap, där alltför många känner att de saknar redskap att påverka.

– Vi måste jobba inom partierna och civilsamhället för att sänka trösklarna och få fler att engagera sig, säger hon

"En av de där"

På kafét sitter ett tiotal personer, några miljöpartister, en ung liberal och ett par socialdemokrater och en kulturarbetare. Det blir ett lite informellt samtal där det som diskuteras, hoten mot politiker och det demokratiska utanförskapet, känns väldigt avlägset.

De samlade har frågor om demokratiministerns syn på EU, om demokratin, kulturen, föreningslivet. Orosmolnen finns där.

– Jag tänker att de positiva krafterna måste mobilisera mer. Så fort man blir politiker så ses man som "en av de där" som fattar dåliga beslut och inte kan något. Jag tror vi måste öppna upp föreningarna och få fler att komma in, så att inte avståndet blir så stort, säger Anna Isaksson, medlem i Miljöpartiet i Mullsjö.

Samtidigt som engagemanget i just föreningar och partier minskar så finns ändå ett generellt stort engagemang menar Amanda Lind, ett engagemang som det kanske bättre skulle gå att ta vara på.

Annons

– Vi ser exempelvis "Fridays for future" som samlar miljontals människor över hela världen. Men sedan gäller det att det engagemanget når de etablerade partierna.

"Vi måste jobba inom partier och civilsamhället för att sänka trösklarna och få fler att engagera sig" säger Amanda Lind.

Annons

"Får inte vara naiva"

Intervjun hålls två dagar innan EU-valet. Utvecklingen i flera av medlemsländerna bekymrar demokratiministern.

– Vi har länder i Europa som tagit steg mot att begränsa pressfrihet och yttrandefrihet och som gör det svårare för civilsamhället att verka. Vi måste vara tydliga med att inte är okej. Inom EU driver vi att vi ska kunna införa sanktioner, vi behöver värna det fria ordet och föra en diskussion om EU:s grundläggande värden, säger hon.

Skulle du säga att demokratin är hotad?

– Vi får inte vara naiva, både i Sverige och i Europa finns det hot.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan