Annons

Annons

Annons

Annons

Vaggeryd

Nedläggning beslutet på möte i Vaggeryds näringslivsråd

Utdelandet av priset Årets företagare har varit en av Näringslivsrådets fasta aktiviteter. Bilden från 2014, där alla - såväl politiker som tjänstemän och företagare - har lämnat, får illustrera dagens situation.

Annons

Vaggeryds näringlivsråd läggs ner. Det beslutades vid bolagets ordinarie årsstämma som hölls på Hooks herrgård under tisdagen.

Beskedet om nedläggnigen kommer i form av ett pressmeddelande från kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). Efter årsstämman är det han som är ordförande tills kommanditbolaget är avvecklat.

– Det var näringlivsföreträdarna, som är i majoritet i rådet, som meddelade att man inte vill vara med i det gemensamma bolaget. Meningen var att uppdraget, som innefattar bland annat personalansvar tar för mycket tid, berättar Kenth Williamsson (S).

Håkan Gustafsson på Elbyrån, som har ansvarat för rekryteringen till rådets styrelse bekräftar bilden.

– Det är många som har tyckt att den nuvarande organisationen med ett kommanditbolag har varit för komplicerad. Många har inte brytt sig om att komma på stämmorna och en del tycker att medlemsavgiften på 1 000 kronor är mycket för något man ändå inte hinner med.

Annons

Annons

Stormigt runt rådet

Näringslivsrådet startade 1996. En stor fråga då var industrins försörjning av utbildad arbetskraft och studenters möjligheter till praktik på företagen.

Det har stormat runt Näringslivsrådet under de senaste åren. För två år sedan vållade Palmcrantzaffären, där en medarbetare sades upp, politisk splittring.

Problemen att få en vd att stanna någon längre tid har varit ett annat problem.

Kenneth Karlsson har de senaste åren jobbat deltid som affärscoach på Näringslivsrådet.

In i en ny fas

I pressmeddelandet talas om att näringslivsarbetet nu går in i en ny fas. Det talas om nya förutsättningar och nya tankar. I framtiden ska mer fokus läggas på samarbete, vilket antyder att just detta kunde ha varit bättre.

Nu diskuteras en ren näringslivsorganisation bland företagen i kommunen, utan styrelse med politiker.

– Den nuvarande chefen har gjort ett jättebra jobb, samtidigt som han också har haft kommunen som bollplank – vilket inneburit att de har kunnat sätta agendan. Nu har vi beslutat att fortsätta i form av en ideell förening, vilket innebär att vi blir som vilken annan intresseorganisation som helst, som kan ställa krav på kommunnen.

Annons

Säger Håkan Gustafsson och berättar att det första målet blir att öka antalet medlemmar från 70–80 till uppåt 300, vilket bättre avspeglar antalet företagare i kommunen.

Gert Jonssons ordförandeskap innebär att hittillsvarande ordföranden Mårten Ewertsson från Gärahovs bygg, tidigare Swedbank, har lämnat över ledningen. I övrigt kvarstår den tidigare styrelsen.

Vaggeryds kommun har mycket att försvara vad gäller relationen med sina företag. Den 8 maj ska frågan om en eventuell ersättning av näringslivschef och näringslivsråd diskuteras i kommunstyrelsen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan