Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Vi vill tjäna invånarna – inte tjäna på invånarna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi är Liberalerna i Jönköpings län. Vi blev politiker för att vi vill göra skillnad. För att vi har en idé om hur vardagen kan bli ännu bättre för invånarna. Vi vet att det politiska uppdraget kräver integritet och ansvarstagande men också ödmjukhet.

Politiker är till för att tjäna medborgarna.

När misstankar uppstår om att en förtroendevald tjänar på medborgarna så skadas förtroendet. Efter att riksdagsledamot Emma Carlsson Löfdahl kritiserats för sitt hyreskontrakt med maken där hon erhållit maximalt bidragsstöd från riksdagen är vi medvetna om att förtroendet för alla oss politiker drabbats. Liberalernas förbund i Jönköpings län har tydligt tagit avstånd och ombett ledamoten lämna sitt uppdrag för att ge plats åt en ny person som kan ta på sig riksdagsarbetet. Så har ännu inte skett då ledamoten fortsatt sitt uppdrag men lämnat Liberalerna.

Annons

Det allvarliga i händelsen handlade om moral och etik där det framstår som uppenbart olämpligt att hyra av make/maka samtidigt som man uppbär bidrag av det offentliga för att betala del av hyran, bidrag som vida överstiger själva avgifterna för lägenheten.

Annons

Regelverk kommer aldrig kunna friskriva förtroendevalda från eget ansvar att bedöma lämpligheten i det egna agerandet. Bedömningen av förtroende ligger också alltid i betraktarens öga. Det är inte en fråga vi som är aktiva politiker själva kan besluta om på egen hand, frikopplade från invånarnas omdömen.

Liberalerna i Jönköpings län, som vi i våra olika roller är representanter för, är fast beslutade att söka väljarnas fortsatta förtroende. Det arbetet måste ta sin utgångspunkt i att ställa tydliga krav på oss som förtroendevalda. Vi ska vara särskilt uppmärksamma på att aldrig använda våra uppdrag och positioner för egen vinnings skull. Vi ska tjäna invånarna – inte tjäna på invånarna. Vi måste skapa en kultur där vi med självklarhet är öppna för varandras kritiska ögon och råd. På så sätt kan vi agera särskilt ansvarsfullt och förtroendeingivande. Vi ska ha ambitionen att göra rätt. Vi ska också ha det goda omdömet att kunna erkänna om vi gör fel och ta ansvar för det.

Förutom att i praktisk handling stärka partiets eget arbete med intern granskning och fortbildning av förtroendevalda kring risker rörande jäv och korruption så är det i mötet med invånare som förtroendet byggs upp. Vi ska vara beredda att lyssna och ta till oss av människors tankar om vad som bygger tillit till politiker. Vi är ytterst representanter för länets invånare. Vi arbetar utifrån det mandat väljarna ger oss och då är det en förutsättning att vi också ägnar stor tid till dialog med människor utanför partiet. Vi måste förvissa oss om att vi för invånarnas talan. I en tid där människor många gånger känner ett avstånd till de som tar besluten som påverkar vardagen är det vår plikt att bevisa motsatsen.

Annons

Annons

Politiker är och ska vara människor mitt i vardagen. Vi ska vara föräldern på barnens träning, kollegan på jobbet, grannen på andra sidan staketet eller den du möter på kvällsrundan med hunden. Politiker och förtroendevalda ska vara som folk är mest, men med ett engagemang och ett intresse att omsätta tankar och idéer om ett bättre samhälle till praktisk verklighet.

Förtroendeuppdraget har man fått till låns. Så länge förtroendet från väljarna finns kvar har man sitt uppdrag kvar. Förtroendet kan när som helst ta slut och då måste man vara beredd att avsluta sitt uppdrag. Det är egentligen inte svårare eller konstigare än så.

Jakob Olofsgård, riksdagsersättare Jönköping

Angela Hafström, Kommunpolitiker Jönköping

Jimmy Ekström, regionråd Aneby

Mari Lindahl, regionpolitiker Habo

Fredrik Sveningson, kommunpolitiker Gislaved

Malin Ekman, kommunpolitiker Värnamo

Ervisa Dani, kommunpolitiker Nässjö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan