Annons

Annons

Annons

Gislaved

Lundåkerskolan hotas av vite på 800 000 - flera brister har upptäckts

Text

Flera lärare har en negativ syn på eleverna och deras förmågor och det är stora problem med studieron - Skolinspektionen är skoningslös i sin kritik av Lundåkerskolan i Gislaved.

Skolinspektionens utredare såg mycket få exempel på att lärarna på Lundåkerskolan skapar en trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö.

Skolinspektionen har upptäckt flera brister vid tillsynen av 7-9skolan Lundåkerskolan i Gislaved.

Det framgår av ett beslut som Skolinspektionen offentliggjorde på torsdagen och som tidningen har läst.

Annons

Annons

Vid sex tillfällen mellan den 13 november och den 15 november 2018 var Skolinspektionen på Lundåkerskolan. Utredare var med på lektionerna för att observera och man pratade även med elever och personal. Det var då bristerna kom fram, enligt Skolinspektionen.

I beslutet skriver Skolinspektionen att utredarna såg mycket få exempel på att lärarna skapar en trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö.

"För en gångs skull ska vi kanske arbeta"

Utredningen visar att flera lärare på Lundåkerskolan inte uppmuntrar sina elever till att vilja lära sig och att de inte stärker elevernas tro på den egna förmågan.

Flera lärare ska även ha en negativ syn på eleverna. Så står det bland annat: "Den negativa elevsynen bland skolans personal riskerar att påverka elevernas kunskapsutveckling negativt."

Under en lektion skämtade en lärare exempelvis med elever om att "de kanske för en gångs skull ska arbeta".

När utredarna intervjuade elever i årskurs 7 fick de till exempel veta att lärare inte förklarar saker eller säkerställer att eleverna har förstått. I årskurs 8 berättade elever att lärare inte hjälper dem, och att förklaringen till det ska vara hur eleven är mot läraren.

Elever kränker varandra

Dessutom konstaterar Skolinspektionen att ljudnivån är långt över samtalston på lektionerna och att elever säger kränkande saker om varandra utan att lärare ingriper.

Annons

En lärare berättar att denne inte vågar ha naturvetenskapliga laborationer med sin klass. Detta på grund av det skulle finnas en säkerhetsrisk kopplad till bristen på studiero.

Annons

Skolinspektionen slår fast att Gislaveds kommun inte uppfyller de krav som gäller för skolans verksamhet. Man kräver att kommunen vidtar åtgärder för att avhjälpa de brister man har pekat på på Lundåkerskolan.

Senast den 17 maj 2019 måste Gislaveds kommun redovisa vad som har gjorts. Skolinspektionen hotar med ett vite om 800 000 kronor om kommunen inte förbättrar situationen på Lundåkerskolan.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan