Annons

Annons

Annons

Valet 2018

De fick flest personkryss

Text

Nu är den slutliga rösträkningen för valet till kommunfullmäktige klar och det visar sig att en ledamot kommer in i fullmäktige just tack vare personkryssen.

Nu står det klart vilka som valdes till att representera väljarna när kommunfullmäktige sammanträder.

Trots att procentenheterna ändrades något från den preliminära rösträkningen blev det inga ändringar i mandatfördelningen jämfört med resultatet som presenterades på valnatten.

Det innebär att Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ökar med varsitt mandat jämfört med valet 2014, medan Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, varav de två sistnämnda inte ställde upp med någon kommunlista i årets val, tappade varsitt mandat.

Alliansen i minoritet men S tappar

Räknar man samman antalet mandat för allianspartierna får de samma antal mandat som efter förra valet, nämligen 17 av totalt 35 mandat i kommunfullmäktige, vilket gör att de, om de sitter kvar i samma konstellation som styrande i kommunen, skulle få styra i minoritet även kommande mandatperiod.

Annons

Annons

Under den senaste mandatperioden hade Socialdemokraterna och Miljöpartiet 13 mandat tillsammans. Efter årets val har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 12 mandat tillsammans.

Hon fick flest personröster

För att klara spärren för att bli invald på så kallat personligt röstetal krävs dels fem procent av partiets röster i valkretsen, men också minst 50 personröster i valkretsen.

Kristine Hästmark (M) fick flest antal personröster i valet till kommunfullmäktige, nämligen 256 stycken.

Johan Malm (C) fick 96 personröster av de centerpartistiska väljarna.

Markus Kauppinen (S) fick 242 personröster av de socialdemokratiska väljarna.

Samuel Davidsson (KD) är den kristdemokrat som fick flest personröster i valet till kommunfullmäktige i Gnosjö kommun, nämligen 73 stycken.

Eric Westroth (SD) är den kandidat som fick störst andel personröster, med sina 208 personröster.

Störst antal personröster fick Moderaternas Kristine Hästmark med 256 personröster (18,55 procent). Hon är den enda i partiet som klarar spärren för att bli personvald, vilket dock inte förändrar något i praktiken eftersom hon stod som förstanamn på listan. På samma sätt är det för Centerpartiet, där det endast är förstanamnet Johan Malm som når upp till spärren, med 14,98 procent och 96 personröster, men också för Socialdemokraterna, där endast förstanamnet Markus Kauppinen når till spärren, med 13,52 procent och 242 personröster.

Annons

Annons

I Kristdemokraterna fick Samuel Davidsson flest antal personröster (8,04 procent och 73 personröster), vilket gör att han tar ett kliv uppåt i listan, men eftersom han hade plats fyra i listan och partiet får fem mandat skulle han ändå ha tagit sig fått en plats i kommunfullmäktige. Även Maria Sandberg och Elisabeth Eklund-Svensson blev personvalda, men stod ändå tillräckligt högt upp på listan.

Kryssas in i fullmäktige

De sverigedemokratiska väljarna var flitigast med att kryssa kandidater. Över hälften av de som röstade på partiet till kommunfullmäktige kryssade för något namn. Störst andel personröster, jämfört med antalet röster som partiet fick totalt, fick Eric Westroth med 19,89 procent och 208 personröster.

En av Sverigedemokraternas ledamöter tog sig in i kommunfullmäktige just tack vare personkryssen, nämligen Olof Rydegård, som fick 70 personröster, motsvarande 6,69 procent. Han stod på plats elva på listan, men hamnar nu på fjärde plats. Även Håkan Helgebring och Helena Elmqvist klarade spärren för personröster.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan