Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Rikta kritiken åt rätt håll

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

De som omfattas av Socialförsäkringen i Sverige har rätt att kräva en effektiv och rättssäker hantering av Socialförsäkringen. Med rättssäker menar vi att samtliga inkomna ärenden ska behandlas lika inför lagen och utredas med hög kvalitet. Som sökande till olika ersättningar har man också rätt att kunna förutse vilka beslut som kommer att tas av Försäkringskassan.

De anställda vid Försäkringskassan har de senaste åren fått ta emot orimliga och många gånger felriktade utskällningar och hån. Ingen vinner på att hänga ut enskilda anställda på sociala medier eller idiotförklara anställda i tidningar, skriver styrelsen för Fackförbundet ST.

Handläggaren på Försäkringskassan ska ha rätt stöd och tillgängliga resurser för att kunna bedöma när det finns ett tillräckligt bra beslutsunderlag att fatta ett myndighetsbeslut på.

Det skrivs ofta om Försäkringskassan, om myndighetens beslut och till och med om myndighetens anställda i massmedia och sociala medier. Det är naturligt att diskussion förs om de förmåner och försäkringar myndigheten administrerar, då de påverkar så många människors liv. Det är viktigt att komma ihåg är att det inte är myndigheten som beslutar om nya eller förändrade lagar. Det uppdraget har Riksdagen. Myndigheten tolkar lagen och därefter dömer domstolarna och ger praxis. Försäkringskassan, precis som andra myndigheter, får sitt uppdrag specificerat från Regeringen.

Annons

Annons

Vi som arbetar på Försäkringskassan arbetar dagligen med att administrera beslut utifrån en lagstiftning som en demokratiskt vald Riksdag har beslutat om. Det är ett viktigt uppdrag. Demokratiska styrelsesätt vilar på att det finns ett högt förtroende mellan medborgare och från medborgare till samhället samt utförare av demokratiskt fattade beslut.

I vissa artiklar i media idag, kan man nästan tolka det som att det finns inom Försäkringskassan arbetar människor som vill förstöra livet för andra människor? Givetvis, är det en helt felaktig bild. Försäkringskassans handläggare fattar beslut utifrån hur lagen är skriven och i många fall hur domstolen har tolkat den. Vill man ha en förändring av hur lagar är skrivna då är det till riksdag och regering man får vända sig. Inte göra angrepp på enskilda handläggare på Försäkringskassan som enbart har sitt arbete att utföra. Många kan säkert förstå att anställda på Försäkringskassan kan bli upprörda, när de folkvalda politikerna inte står upp för lagar och uppdrag som stiftats och som ska följas.

Försäkringskassan bestämmer varken över regeringens politik, resurstilldelning eller över lagarna. Än mindre gör de anställda vid Försäkringskassan det. Men ändå har de anställda vid Försäkringskassan de senaste åren fått ta emot orimliga och många gånger felriktade utskällningar och hån. Ingen vinner på att hänga ut enskilda anställda på sociala medier eller idiotförklara anställda i tidningar. Inget beslut ändras utifrån ett sådant agerande och lagstiftningen ändras inte på detta vis. Det enda som sker är att arbetsmiljön för de anställda blir försämrad.

Annons

Annons

Media ska naturligtvis vara sakkunniga och kritiska granskare av statsförvaltningen men de ska också granska de institutioner som ansvarar för både resurstilldelning till myndigheter och lagstiftning. Men genom angrepp på de anställda så riskerar eventuellt verkliga problem som egentligen härrör sig till lagstiftningen eller ett politiskt beslut, att skymmas.

En förutsättning för en rättssäker hantering och korrekta beslut inom Socialförsäkringen är att Försäkringskassan får resurser så handläggarna får bättre möjlighet att utreda med hög kvalitet och fatta beslut i rätt tid.

Styrelsen för Fackförbundet ST inom Försäkringskassan, ser att det finns behov av förändringar i lagstiftning och uppdrag till Försäkringskassan för att vi ska ha en Socialförsäkring som skapar trygghet och välfärd. Därutöver krävs att tillräckliga resurser tillförs Försäkringskassan. Det kräver att kraven ställs till styrande politiker istället för att missnöjet vänds mot handläggarna.

Styrelsen för Fackförbundet ST inom Försäkringskassan

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan