Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Tryggare med larm i egen regi

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Värnamo kommuns verksamhet för trygghetslarm i ordinära boenden ska drivas helt i egen regi.

Trygghetslarm

Sedan ett antal år tillbaka har Värnamo Kommun valt att låta ett externt företag i Skåne vara mottagare för trygghetslarmen. Samhällsbyggnadsförvaltningen via Trygghetsservice installerar trygghetslarmen samt digitala låsvred till de enskilda med behov av just det stödet.

När en person behöver hjälp trycker hen på sitt larm som är som en armbandsklocka. Samtidigt hörs kopplingston från trygghetslarmets enhet. Hur länge det tar för operatören i Skåne att svara varierar allt ifrån enstaka sekunder till flera minuter. Operatören får slutligen kontakt med den som larmar, och frågar vad som har hänt och meddelar personal.

Annons

Annons

Den skånska operatören skickar ett sms antingen till larmteamet i Värnamo som nu är infört som försöksverksamhet fram till 2019, eller till berörd hemtjänstgrupp för åtgärd. Hur länge personalen har på sig att åtgärda larmen diskuteras flitigt. Det senaste rönet (som säkert ändrats) är att det inte finns någon sagd tid, utan att larmen ska åtgärdas fortast möjligt. Men svaret om vad som gäller skiftar, beroende på vem som tillfrågas. Allt ifrån 30 minuter upp till en timme förekommer som svar på den specifika frågan.

Förr fanns larmcentralen belägen på Rörstorpsgården i Värnamo vilket i sig innebar en större resurs för kommunens hemtjänstpersonal och därtill en ökad trygghet för enskilda medborgare. Detta eftersom larmmottagarna där så småningom lärde känna personerna. Denna personkännedom är numera borta, eftersom larmcentralen i Skåne har ett större upptagningsområde än bara Värnamo.

Att ekonomi och teknik var avgörande faktorer i beslutet att köpa in tjänsten för mottagningen av trygghetslarmen är klart. Men resultatet av det innebär att insikten av vad man förlorar faller bort. Egendrift skulle innebära fler arbetstillfällen, alltså mer skatt till kommunen. I och med att Alliansens vision säger att invånarantalet i Värnamo kommun ska öka till 40 000 invånare 2035 känns det ju väldigt märkligt att inte göra en sådan lösning som eventuellt skulle kunna innebära en ökad inflyttning i och med ett ökat behov av arbetskraft.

Skulle kommunen återinföra en lokal larmcentral så kommer det också resultera i en kvalitetshöjning av verksamheten, men också en betydligt ökad trygghet för invånare och hemtjänstpersonal i Värnamo kommun.

För Socialdemokraterna i Värnamo Kommun

Mikael Andersson

Gun-Britt Klingberg

Azra Muranovic

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan