Annons

Annons

Annons

Hillerstorp

Ökning och minskning för Troax

Text

Årets första halvår innebar både ökningar och minskningar för Hillerstorpsbaserade Troax, konstaterar man i delårsrapporten.

"Utvecklingen för koncernen har varit positiv på de flesta marknader", menar Thomas Widstrand, vd och koncernchef.

När det Hillerstorpsbaserade företaget Troax summerar det första halvåret av 2018 konstaterar man en ökad orderingång och högre nettoomsättning, men lägre rörelseresultat.

Annons

"Flera viktiga ordrar"

Under januari till juni ökade orderingången med 6 procent, justerat för valuta blev det 9 procent, till 83,2 miljoner euro, jämfört med 78,3 miljoner euro under samma period förra året. Årets andra kvartal var ännu starkare, med en ökning av orderingången med 8 procent, vilket innebär en ökning med 10 procent justerat för valuta.

Annons

"Under kvartalet har vi återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg men har även under detta kvartal, i likhet med de föregående kvartalen, noterat en lägre aktivitet hos kunder inom automotive", skriver Thomas Widstrand, vd och koncernchef, i en kommentar till delårsrapporten.

Omsätter mer

Även nettoomsättningen ökade. Från januari till juni ökade den med 3 procent till 77,8 miljoner euro, justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 6 procent. Under det senaste kvartalet var ökningen 4 procent, vilket blir 5 procent efter justering.

"Utvecklingen för koncernen har varit positiv på de flesta marknader och vår bedömning är att vi fortsätter ta marknadsandelar på många marknader", skriver Thomas Widstrand.

Prispress i Europa

Under det senaste halvåret minskade dock rörelseresultatet till 14,1 miljoner euro, jämfört med 14,8 miljoner euro under samma period förra året.

"Minskningen kan huvudsakligen tillskrivas följande orsaker: eftersläpning av kundprishöjningar i USA, marknadssatsningar på nya marknader/nya kunder, viss prispress på det enklare sortimentet i Europa och ökade produktionskostnader beroende på mycket högt kapacitetsutnyttjande i vår huvudfabrik i Hillerstorp."

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan