Annons

Annons

Annons

Hörle/Rusken

Arbetslösheten minskar i alla grupper

Text

Arbetslösheten fortsätter att minska i Jönköpings län och även bland utomeuropeiskt födda där arbetslösheten stigit i flera år i rad. 5,6 procent av den arbetsföra befolkningen är i dag utan jobb, för ett år sedan i slutet av juli var det 6,2 procent. Rikssnittet är 6,9 procent.

Det betyder enligt månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen att antalet inskrivna arbetslösa i länet i dag uppgår till 9810 personer, varav 4833 kvinnor och 4977 män. För et år sedan var det 836 fler.

Under juli månad påbörjade 698 (335 kvinnor och 363 män) av samtliga sökande på Arbetsför- medlingen i Jönköpings län någon form av arbete. Det är en svag ökning i jämförelse med förra året.

Annons

Inskrivna arbetslösa

Och arbetslösheten har minskat på bred front det gångna året. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat oavsett utbildningsnivå och födelseregion. Att arbetslösheten minskat såväl för utomeuropeiskt födda som för högst förgymnasialt utbildade under 2018 bedöms som anmärkningsvärt då arbetslösheten för dessa grupper tidigare stigit under flera års tid. Den positiva utvecklingen kan förklaras av att många utomeuropeiskt födda och högst förgymnasialt utbildade fått en extratjänst i kombination med en stark arbetsmarknad och ett lägre inflöde till Arbetsförmedlingen av nya arbetssökande som är födda utanför Europa.

Annons

Inskrivna arbetslösa ungdomar

Antalet unga inskrivna arbetslösa (18-24 år) fortsätter att minska i länet. I juli var 1 441 ungdomar inskrivna som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar, en minskning med 284 personer sen förra året.

Lägst arbetslöshet i länet har fortfarande Habo kommun med 3,0 procent och högst är den i Nässjö, 8,1 procent. Jönköpings kommun har en arbetslöshet som uppgår till 5,0 procent av den arbetsföra befolkningen i åldern 16-64 år.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan