Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Gott om kompetenta chefer på Värnamo sjukhus

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Till Freddy Johansen, pensionerad överläkare, tidigare chefsläkare, Värnamo sjukvårdsområde angående "Stoppa centraliseringsivern".

Arkivbild. Personerna på bilden har ingen direkt koppling till debattartikeln.

Värnamo sjukhus är viktigt för Värnamo och för hela länet. Vi i ledningen arbetar för Region Jönköpings län och vårt mål är bästa möjliga vård. Vi är glada och stolta över att primärvården och de tre sjukhusen är i topp när det gäller resultat, förtroende och tillgänglighet, nu och sedan flera år tillbaka.

När vi planerar verksamheten är det viktigt att våra tre sjukhus kan erbjuda invånarna en god sjukvård med bra resultat. Hälso- och sjukvård utvecklas i snabb takt med nya metoder, ny teknik och digitala lösningar. Patienter har också förändrade behov och förväntningar. För att alla våra tre sjukhus ska kunna möta de nya behoven krävs samverkan, både inom länet och med andra regioner.

Annons

Annons

Vi tre sjukvårdsdirektörer leder var sitt verksamhetsområde, som vart och ett har kliniker på alla tre sjukhusen i länet. För att varje sjukhus ska ha en tätare anknytning till en ledningsstab utgår ledningen för länets medicinska vård från Värnamo, där ledningsstaben för verksamhetsområde Medicinsk vård finns merparten av veckan. Sjukvårdsdirektören för Medicinsk vård har också regelbundna möten med samtliga verksamhetschefer, oavsett verksamhetsområde, på Värnamo sjukhus. På samma sätt utgår ledningen för länets kirurgiska vård från Höglandssjukhuset och ledningen för länets psykiatri, rehabilitering och diagnostik från Länssjukhuset Ryhov. I ledningarnas arbete ingår också att vi jobbar på alla tre sjukhusen. Vi har även möten med andra samverkanspartners i och utanför länet. Vi tre sjukvårdsdirektörer arbetar dessutom nära varandra och med våra staber. Samarbetet på de olika nivåerna gör att de tre verksamhetsområdena går hand i hand och att vi använder resurserna på de tre sjukhusen för bästa möjliga vård för länets invånare.

Inför den förändring som genomfördes 2015, och som Freddy Johansen skriver om, var utgångspunkterna att bibehålla tre akutsjukhus, att erbjuda jämlik vård i länet och att förbättra de medicinska resultaten. Vi hade områden där kvaliteten skiljde sig åt mellan våra tre sjukhus, och det är inte jämlik vård. Efter många år med självständiga sjukhusförvaltningar hade behoven av samverkan mellan sjukhusen blivit allt större. Bedömningen var, och är, att allt inte kan göras på tre sjukhus om resultaten ska hålla jämn och hög kvalitet.

Annons

Annons

Förändringen genomfördes med stor respekt för behov av nära ledning. Klinikerna har verksamhetschefer på sjukhuset, och de kliniker som är länsgemensamma har lokala chefer. Första linjens chefer finns också på plats på respektive sjukhus.

Den nya organisationen har underlättat och förbättrat samverkan över sjukhusgränserna. Samtidigt ger förändringen möjlighet till specialisering på alla våra tre sjukhus. Vi ser idag också bättre resultat inom några områden där vi har samlat verksamheten på ett eller två sjukhus. Detta är till gagn för patienterna.

Att rekrytera läkare inom vissa specialiteter har varit svårt under många år och under de senaste åren har vi, liksom andra, även haft svårt att rekrytera sjuksköterskor inom vissa områden. På alla våra tre akutsjukhus finns det idag en bra grund med ST-läkare inom olika specialiteter, som har intresse och vilja att vara med att utveckla framtidens vård. Vi är övertygade om att vi på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo har goda förutsättningar att tillsammans lyckas med rekrytering och att fortsätta utveckla vården.

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård

Micael Edblom, sjukvårdsdirektör Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan