Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Kommunen exploaterar parkmark

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Mitt i Bor ligger en ås som idag utgör en väsentlig del i landskapsbilden i Bordalen och kanske största parkområdet i samhället.

Området, som ligger i anslutning till skolorna, är en ekhage, med en fin ängsflora, bland annat backsippa, grönvit nattviol, med flera arter. På delar av området betar kor som håller dessa marker öppna.

I Värnamo kommuns översiktsplan lyfts värdet av grönytor och parkområden fram på flera ställen. Ekosystemtjänst, betydelsefull funktion av bostadsnära natur, geologiska avlagringar (läs åsar) bör värnas vid planering och exploatering om vi ska nå en hållbar och attraktiv utveckling.

Men nu vill kommunen exploatera åsen till en mountainbike-cykelbana (MTB). Man planerar att schakta ut en väg i sluttningarna runt hela åsen. Under förra veckan då jag skulle visa en kommuntjänsteman några växtlokaler vid skolområdet blev jag helt överraskad då jag i stället fick börja med att gå denna nya planerade MTB-banan, uppmärkt med PostNord-snitslar? (Mycket märkligt i sig.) Man berättade att ingreppet skulle bli så litet. Efter rundvandringen kände jag mig både förvånad, besviken och bedrövad. Hur hade detta kommunala beslut bara gått till?

Annons

Annons

Senare fick jag veta att kommunen ska gräva ut två meter breda vägar på sluttningarna på åsens båda sidor, intill bostäder och missionskyrkan. Sluttningarna, som mestadels utgörs av grovt rullstensmaterial, innebär att grävningen kommer att orsaka markskador och påverkan blir betydligt större, även träd kan skadas. Det blir stora, oreparabla sår. Istället för ett naturskönt område förvandlas nu åsen till en cykelarena och naturvärdena skadas. Hela områdets karaktär som parkområde påverkas negativt.

Vad blev Översiktsplanens naturvårdsintentioner om grönytor av? Ingen information har gått ut till vare sig allmänheten eller närboende. Kommunen gjorde inte ens själva en förfrågan till länsstyrelsen om lovligheten att schakta i en ås med höga floravärden. Banan skulle ha börjat byggas denna vecka men kommunen tvingas nu invänta ett samråd med länsstyrelsen enligt Miljöbalken.

Hela ärendegången känns olustig. Var detta ett politiskt beslut eller kan bara tjänstemän köra sina egna idéer? Eller finns det påtryckningar utifrån? Borde inte en dylik bana istället förläggas i kommunskogen liksom det skett i Alandsryd?

Kommunens vision är att vi bor i den mänskliga tillväxtkommunen, där Hållbarhet och Trygghet är några av kriterierna. Ja, men i alla fall finns det mer att önska av både Hållbarhet och Trygghet, ifråga om flera kommunala beslut.

Spara åsen med dess naturvärden och som park för framtida generationer Bor-bor!

Per Petersson

Bor

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan