Annons

Annons

Annons

Bor landsbygd

Kommunalrådet tycker synd om markägarna

Ansvarig politiker tycker att man måste se på frågan i ett längre perspektiv än här och nu, samtidigt som han erkänner att det är synd om markägarna.

– Det här är jättestort för de som påverkas.

politiker gummifabriken värnamo gotlieb granberg

Gottlieb Granberg (M) är ordförande i tekniska utskottet och därmed den högst ansvarige politikern för överföringsledningen även om själva planeringsarbetet görs av en tjänstemannagrupp. Granberg förstår till viss del berörda markägares reaktioner över planerna, men hävdar att kommunens förslag till ledningssträckning är taget med hänsyn till kommunens bästa.

Annons

Annons

Ingen folkopinion

Det är emellertid mycket mark som kommer att behöva tas i anspråk för både överföringsledning, gång- och cykelväg och ny sträckning för riksväg 27. Riksväg 27 har varit känt sedan långt tidigare, men överföringsledningen och gång- och cykelvägen kom som en överraskning för många markägare erkänner han.

– Det här är jättestort för de som blir påverkade. Jag tycker riktigt synd om vissa.

Han känner emellertid inte av att det skulle vara någon stark folkopinion i Bor som förespråkar järnvägsalternativet.

– Nej, det är nog väldigt olika hur man tänker.

Se ett längre perspektiv

Han menar att det finns flera fördelar med kommunens alternativ till sträckning för överföringsledning och gång- och cykelväg, exempelvis anser han att järnvägsalternativet är väldigt isolerat mellan två punkter. Det kanske inte blir så roligt att ensam cykla genom skogen även om det är en cykelväg menar han.

– Sedan är ju en tanke med att lägga gång- och cykelvägen utmed riksväg 27 att kunna knyta ihop den med busshållsplatser. Det missar man ju helt om man väljer alternativ B. Man måste se det här i ett längre perspektiv.

Nu har ni ju sökt tillstånd från länsstyrelsen och lantmäteriet och skickat ut markägaravtal, det innebär väl att det är den här sträckningen som gäller?

– Det kan ta stopp i finliret också och att vi då tvingas hitta en annan lösning.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan