Annons

Annons

Annons

Skillingaryd Centrum

Kulturting på Miliseum kräver samlande punkt

Text

En samlingspunkt för kulturlivet efterlystes när det hölls ting på Miliseum i Skillingaryd.

Värnamos kulturchef Lars Alkner, tidigare chef för Värnamo Nyheter, ledde kulturtinget som hölls i Miliseums lokaler.

Kulturting hålls i samband med kulturhelgen, vilken som bekant hölls under den gångna helgen. Mycket under kulturhelgen ägde rum vid Fenix 2 i Vaggeryd, liksom för två år sedan. Den här gången hade åtminstone tinget flyttats till Skillingaryd.

Annons

Annons

Ett 20-tal representanter från olika kulturföreningar började kvällen med att gå en guidad tur med museichef Sven Engkvist. Därefter bänkade man sig för själva tinget och ett grupparbete.

– Vi delade in dem i slumpvis sammansatta grupper vilket jag tror bidrog till att diskussionen blev visionär snarare än inriktad mot den egna ”professionen”, berättar Beata Vilkhed från kultur- och fritidsförvaltningen.

Krävs samarbete

Många menade att det krävs ett närmare samarbete över gränserna. Det kan kanske handla om att besöka andra föreningar än den egna, att samutnyttja resurserna och att göra aktiviteter tillsammans.

Kulturtinget önskade bättre samverkan mellan föreningarna. Här sker just detta, när man tillsammans tittar på Miliseums samlingar under ledning av Sven Engkvist.

Liksom 2016 efterlystes en kultursamordnare, vilket inte behöver betyda en heltidstjänst. Då, 2016, önskades också ett kulturhus. Men alla byggnader som då föreslogs, Fenix 2, Strömslunds gamla snickerifabrik och Västra lägret har blivit upptagna. Nu pratade man istället om att hitta en samlingspunkt.

– Det var en bra dialog med många idéer som nu ska sammanställas och lämnas över till politiken. Men det blir efter den 27 maj - vilket är sista datum för att komma med förslag i den medborgardialog som hålls i frågan, klargör Beata Vilkhed.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan