Annons

Annons

Annons

Annons

Värnamo

Emigranter ska rädda tillväxten

Annons

32 holländare ska träffa företagare på Gummifabriken i Värnamo för att minska kompetensbristen som råder inom flera yrkesområden.

– Det är en unik satsning för att lyfta flera bristyrken i regionen, säger Business Gnosjöregions vd, Nina von Krusenstierna.

Sju av tio företag som behöver rekrytera har svårt att hitta rätt medarbetare. Det visar en färsk rekryteringsenkät som Svensk Näringsliv har gjort. Att inte få in rätt kompetens i företaget hotar expansionen. Var tredje företag i Jönköpings län uppger rekryteringsproblem som på sikt kan ge allvarliga konsekvenser. Enligt Svensk Näringsliv har 44 procent av företagen som har deltagit i enkäten tvingats tacka nej till order eller uppdrag.

För att råda bot på detta problem, innan det växer sig större i Finnveden, har Business Gnosjöregion AB dragit igång en stor och unik satsning. Emigration Express to Sweden, som satsningen heter, har inte startats på grund av rekryteringsenkäten utan den är snarare en bekräftelse på att Business Gnosjöregion tillsammans med regionens näringsbolag, Arbetsförmedlingen, Junic och ParterGroup/EPAB har varit medvetna om problematiken och därför gör åtgärder för att förhindra att problemet eskalerar.

Annons

Annons

– Det finns ett stort behov av att anställa inom vissa yrkeskategorier och holländarna som kommer för att intervjuas av företag har just dessa kompetenser och är redo att börja arbeta inom sex månader, berättar Nina von Krusenstierna.

Yrkesutbildade emigranter

Bland kandidaterna finns bland annat svetsare, operatörer, olika ingenjörer, målare, truckförare och möbelsnickare.

Det första steget i Emigrationen Express to Sweden togs vid den stora emigrantmässan i Holland i februari, där ett hundratal kandidater intervjuades av rekryteringsföretag. Under steg två i projektet, då de blivande emigranterna erbjuds att träffa eventuella framtida arbetsgivare, kommer de även att träffa mäklare, fastighetsägare, banker och skatteverket.

Allt för att få så mycket information och stöd som möjligt inför eventuell flytt till Sverige. Träffen mellan arbetssökande och företag kommer att ske på Gummifabriken i Värnamo den 27 april.

Nu gäller det bara att företagarna som behöver nya medarbetare nappar på möjligheten att anställa, menar Nina och fortsätter:

– De är i 30 till 50-årsåldern och är väldigt motiverade till detta.

De flesta av dem har familjer med barn, vilket gör att skulle alla 32 holländarna flytta till Sverige blir det ungefär 40 till 45 personer som emigrerar.

Lär sig svenska

Rekryteringsenkäten som Svensk Näringsliv har sammanställt visar även att företagare uppfattar att språkbarriärer kan vara ett problem när det gäller anställning av arbetsinvandrare. Men Business Gnosjöregions vd ser inget större problem med detta när det gäller arbetstagarna från Holland.

Annons

Annons

– Många av dem har redan börjat läsa nybörjarsvenska. Dessutom kommer vi att kunna erbjuda språkkurser via vuxenskolorna på plats när de väl har flyttat hit.

Möjligheten att anställa människor från andra länder måste förbättras. Det menar Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svensk Näringsliv.

– Det behövs reformer som gör arbetsmarknaden mer öppen och inkluderande.

Hon betonar att Sverige behöver mer arbetskraftsinvandring, inte mindre.

– Att företag hittar rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna växa och skapa välstånd, säger hon i ett pressmeddelande.

Nina von Krusenstierna, vd, Business Gnosjöregionen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan