Annons

Annons

Annons

Annons

Gnosjö

Minskat intresse för att låna böcker

Antalet utlåningar har minskat, trots fler besökare – men barnen lånar fler böcker än tidigare.

Annons

Färre lånar böcker på kommunens bibliotek – trots att antalet besök ökar. Det konstaterar kultur- och utbildningsförvaltningen när man summerar förra året.

Drygt 8 000 färre utlån gjordes från biblioteken i Gnosjö kommun 2017 – trots att antalet besökare ökade. Förra året gjordes 48 456 utlån, en minskning med drygt 14 procent jämfört med 2016, då man lånade ut 56 638 böcker och annan media.

Störst minskning i Hillerstorp

Bibliotekschef Kristina Gernes menar att det delvis är en allmän trend i landet:

– Alla folkbibliotek fajtas med lägre utlåningssiffror. Men jag tycker att vi har tappat lite mycket under det här året, säger hon.

Utlånen har minskat kraftigt just på Hillerstorps bibliotek. Där är har utlånen minskat med en tredjedel, från drygt 18 000 till drygt 12 000.

Kristina Gernes menar att de minskade utlånen delvis kan förklaras med vakanser av bibliotekspersonal och att biblioteket i Åsenhöga stängdes i höstas, i samband med att tillbyggnaden av skolan påbörjades.

Annons

– Vakanserna märktes lite mycket i Hillerstorp. Vi försökte hålla öppet så mycket som möjligt, men vissa dagar fick vi stänga tidigare. Vi har också ändrat lite på öppettiderna på grund av läxläsning och det tar lite tid innan det sätter sig.

Annons

Fler barn lånar böcker

En mer glädjande utveckling för biblioteken är att utlånen av barnböcker, och annan media riktat till barn, har ökat med nästan 14 procent, från 23 886 till 27 124 utlån.

– Vi har försökt satsa under hela förra året med att utöka servicen till alla orter och alla barn, bland annat med en informationskampanj gentemot förskolan. Det är kul att se att en sådan satsning ger resultat och det är en satsning som vi kommer att fortsätta med, berättar Kristina Gernes.

Hon berättar också att alla inte riktigt vet hur ett bibliotek fungerar och vad det ger för möjligheter:

– Ibland möter man människor som inte riktigt vet vad ett bibliotek är, att det är öppet för alla, att det är gratis att låna böcker och att det finns meröppet-kort. Det är så himla viktigt att alla barn får möjlighet att låna böcker.

Besöken har ökat

Trots att färre lånar böcker så har besöken på biblioteken ökat, från drygt 48 000 år 2016 till drygt 51 000 förra året, vilket man tror beror på att allt fler känner till meröppet-konceptet.

Läs mer: Nu ska bibblan få ökad bevakning

Annons

Läs mer: Bibliotekschef ser allvarligt på besökares oro

Annons

Kommer ni göra något för att få fler att låna böcker?

– Dels kommer vi kolla på halvårsstatistiken i sommar, för att se om det (minskade utlånet, reds. anm.) hänger kvar, säger hon och berättar att man också håller på att ta fram en ny mediaplan.

Hon lyfter också fram att man gör olika insatser och projekt:

– Vi försöker också hitta nya sätt att berätta att vi finns. Redan på första träffen på BVC pratar man nu om hur viktigt det är att läsa för barnen. Vi har också möten med förskolechefer, och presenterar lättläst litteratur på språkcaféer. Det behövs insatser genom hela livet, säger hon och fortsätter:

– Vi försöker hitta nya sätt att förmedla litteraturen. Det ska inte bara stå böcker i bokhyllan.

Annons

Annons

Till toppen av sidan