Annons

Annons

Annons

Nya förskolan i Hok hamnar inte vid skolan

En kommande ny förskola i Hok lär inte komma att ligga i direkt anslutning till det nuvarande skolområdet.

Det blir troligen den här byggnaden som kommer att inhysa två av de fyra planerade förskoleavdelningarna i Hok. I dag används den av barn från Bullerbyn i Skillingaryd.

Vid senaste mötet i barn- och utbildningsnämnden fick barn- och utbildningsförvaltningen klartecken att undersöka nya placeringar till en förskoleplacering.

Detta kan fortfarande betyda att förskolan hamnar relativt nära, kanske på den tomt som kallas ”Ängen”.

– Samtidigt finns det ingenting som säger att den måste ligga intill skolan - den kommer att byggas med ett eget tillagningskök. Det kan tvärtom, med tanke på närhet till natur och kommande bebyggelse, vara en fördel om den ligger någon annanstans, säger förvaltningschef Per-Erik Lorentzon.

Annons

Barn- och utbildningsförvaltningens chef Per-Erik Lorentzon.

Annons

Han påpekar att det nuvarande skolområdet är relativt trångt och att en fotbollsplan fick tas i anspråk när det byggdes nya klassrum.

Läs mer: Kommunens modernaste klassrum finns i Hok

Under hösten invigdes två nya klassrum och lokaler för lärare och rektor, till vänster i bilden. Lokalerna var välkomna men tog en stor del av skolgården i anspråk.

Att det ska uppföras fyra nya förskoleavdelningar i Hok, och att det ska ske i form av moduler, har varit ganska klart sedan i december. Senare har det framkommit att en de två byggnader som krävs, troligen, blir den byggnad som har köpts in och nu står uppställd i anslutning till Fågelfors förskola.

Sedan någon vecka tillbaka är denna modul fylld av barn från Bullerbyns förskola, som ska byggas om. Innan denna byggnad blir aktuell för Hok ska den också, genom att avlägsna invändiga väggar, göras om till klassrum och hysa högstadieelever - när intilliggande högstadiet på Fågelforsskolan får ny ventilation.

När Fågelforsmodulen, med plats för två förskoleavdelningar, når fram till Hok en bit in på 2019 är det inte omöjligt att en första modul i Hok redan har tagits i bruk. Eller så anländer denna samtidigt från en liknande renoveringsvända vid Hjortsjöskolans högstadium - där det också ska bytas ventilation.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan