Värnamostudent plagierade

En elev från Värnamo som studerar på Högskolan i Jönköping har stängts av från sina studier. Eleven har plagierat en annan elevs arbete.
En elev från Värnamo som studerar på Högskolan i Jönköping har stängts av från sina studier. Eleven har plagierat en annan elevs arbete.

Skolan lämnade in en anmälan om misstanke till fusk i en kurs eftersom elevens inlämnade arbete visade stora likheter med en annan elevs arbete. Plagiatet kördes i databasen Urkund som noterade likheterna.

När eleven träffade skolans disciplin- och avskiljandenämnd erkände eleven plagiat. Eleven förklarade plagiatet med en stressig situation under kurstiden.

Eftersom plagiatet är omfattande har disciplin- och avskiljandenämnden bestämt att eleven stängs av från sina studier i sex veckor. Det innebär att eleven inte får delta i undervisning eller prov under avstängningen.

Databasen Urkund är en slags tjänst för textmatchning.

– Men vi säger inte vad som är ett plagiat. Det är alltid läraren som bedömer om det ska göras en anmälan till disciplinnämnden, säger Urkunds produktchef Peter Witasp.

Regler för kommentarer